Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Advertentie
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwste artikelen
Tips.

Heeft u tips?

Bel dan met de tiplijn.

06-3486 1234

Zie ook

Zoeken
Loading
Nieuws van de gemeente Meppel

Vele honderden inwoners van de gemeente Meppel hebben de online enquête Wie wordt onze nieuwe burgemeester? al ingevuld. Zij gaven hun mening via www.BurgemeesterMeppel.nl over het type persoon waarvoor de gemeenteraad donderdag 17 maart de profielschets zal vaststellen. Meedoen met de enquête kan nog tot en met zondag 13 maart. Invullen op papier kan ook nog.

De enquête staat deze week in De Nieuwe Meppeler. 

Vanzelfsprekend maken raadsleden en vele anderen stevig promotie voor de enquête, want de mening van zoveel mogelijk inwoners voor de profielschets van de nieuwe burgemeester is belangrijk voor de toekomst van de gemeente Meppel.

Profielschets openbaar

Maandag 14 maart zal de vertrouwenscommissie - in oprichting - van de gemeenteraad met al deze meningen een concept profielschets schrijven.

Dinsdag 15 maart om 17.00 uur wordt de conceptprofielschets door de vertrouwenscommissie - in oprichting - openbaar gemaakt.

Alle resultaten van de volksraadpleging worden bij de stukken voor de sollicitanten gevoegd, zodat kandidaat-burgemeesters helemaal op de hoogte zijn van wat er leeft in de gemeente Meppel.

Aanbieding aan Commissaris van de Koning

Donderdag 17 maart vanaf 19.30 uur stelt de gemeenteraad de profielschets vast.

Aan het eind van de vergadering wordt de profielschets aangeboden aan Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar.

In dezelfde vergadering benoemt de gemeenteraad de vertrouwenscommissie. Daarnaast stelt de gemeenteraad nog de verordening over het benoemingsproces vast.

De vertrouwenscommissie - in oprichting - heeft inmiddels al wel uit zijn midden een voorzitter aangewezen: Frank Perquin.

Sollicitatieprocedure

Na 17 maart wordt de vacature opengesteld voor sollicitanten. Voor de sollicitanten is er ook een uitgebreide beschrijving met actuele gegevens van de gemeente.

Naar verwachting kan de gemeenteraad 26 mei een kandidaat-burgemeester voordragen, waarna het Koninklijk Besluit volgt.

Informatie is te vinden op meppel.nl/burgemeester en rijksoverheid.nl

Reacties

Burgemeester Jan Westmaas stopt per 1 september 2016 als burgemeester van Meppel. Dat heeft hij donderdagavond de fractievoorzitters in de gemeenteraad meegedeeld: "Ik kies ervoor mijn ambt na de zomer neer te leggen om plaats te maken voor iemand anders. De komende maanden kan Meppel op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester die als het een beetje meezit in september aan kan treden."

Westmaas heeft zijn vertrek aangekondigd bij de gemeenteraad, het college, de ambtenaren en zijn collega's in Drenthe en de Regio Zwolle. Bij zijn vertrek heeft hij zijn ambt precies elf jaar uitgeoefend. Burgemeester Westmaas is 62 jaar. Na een aantal jaren als raadslid in Dronten werd hij daar benoemd tot wethouder, waarna in september 2005 het burgemeesterschap van Meppel volgde.

Jan Westmaas: "Ik vind het belangrijk om halverwege de raadsperiode 2014-2018 een keuze te maken. Belangrijk voor Meppel om de gemeenteraad de tijd te geven om met de Commissaris van de Koning het proces te doorlopen om te komen tot een nieuwe burgemeester. Zo krijgt mijn opvolger een start zonder tijdens de installatieperiode geconfronteerd te worden met campagnes, verkiezingen en coalitieonderhandelingen."

De andere reden dat Westmaas vertrekt, heeft een persoonlijk tintje: "De komende tijd wil ik gebruiken om me te oriënteren op nog één mooie uitdaging in mijn werkzame leven. Niet meer van hetzelfde maar wel iets met maatschappelijke relevantie. Tot de zomer ga ik nog steeds elke dag met veel inzet en plezier aan het werk in Meppel. De gemeente staat er prima voor, economisch als veel geroemde vestigingsplaats en als een warme samenleving met een rijk sociaal en cultureel leven."

Westmaas blikt terug op een mooie periode: "Dan stel je jezelf de vraag of het niet tijd wordt voor iets anders. Met voor Meppel iemand met nieuwe energie en met nieuwe inzichten. Daar kunnen gemeente en bestuur baat bij hebben. Maar natuurlijk ga ik niet over mijn opvolger. Dat is en blijft de keuze van Meppel!"

Reacties

Wethouder Roelof Pieter Koning ondertekende vandaag in Den Haag de ‘Retaildeal’ met minister Kamp van Economische Zaken. Meppel behoort tot de 31 eerste gemeenten in Nederland die een Retaildeal met de minister sluit. In de Retaildeal staan afspraken voor een visie op de binnenstad, gericht op onder meer de detailhandel. Ook het ontwikkelen van een actieplan is onderdeel van een Retaildeal. De Retaildeals zijn een initiatief van de samenwerkende partijen Retailagenda.

Koplopers

Aanjager van de Retaildeals is de landelijk projectleider Erik Struijlaart: “Bij de koplopers

die vandaag de Retaildeals ondertekenen, zien we veel energie om in actie te komen voor een gezonde binnenstad. Van plan naar uitvoering." De gemeenten laten met het tekenen van de Retaildeal zien dat ze inzetten op een gezonde toekomst van hun binnenstad. Dat het ministerie van Economische Zaken, de ondernemers en de gemeenten de deals nu samen ondertekenen, maakt dat de gemeenten de plannen snel kunnen uitvoeren.

Actieplan

In Meppel is het werken aan een toekomstgerichte, levendige binnenstad dit jaar in gang gezet. Samen met ondernemers, bewoners, cultuurinstellingen vastgoedeigenaren, ambtenaren, politiek, onderwijs en evenementenorganisaties is hier invulling aan gegeven, met als resultaat het ‘Actieplan Binnenstad Meppel 2015-2018’. Wethouder Roelof Pieter Koning: “Met deze Retaildeal laten we zien dat we het werken aan onze binnenstad serieus nemen en concrete stappen willen zetten. In samenwerking met betrokkenen gaan we in Meppel echt veel bereiken.”

Samenwerking

"We staan voor een uitdaging, omdat het winkellandschap verandert", aldus Jan Meijer, voorzitter van de Meppeler HandelsVereniging. “Met de Retaildeal slaan landelijke, regionale en lokale partijen de handen ineen om de retail lokaal en regionaal klaar te maken voor de toekomst binnen aantrekkelijke binnensteden."

Ook de lokale Rabobank was vandaag vertegenwoordigd in Den Haag. Met het project De Nieuwe Winkelstraat ondersteunt de Rabobank de doorontwikkeling van binnensteden. In Meppel gaat dit project binnenkort ook van start.

Acties

In Meppel is de binnenstad tot gezamenlijk speerpunt gemaakt. Alle initiatieven worden onderling op elkaar afgestemd en versterken elkaar. Zo wordt op korte termijn een bedrijfsacquisiteur aangesteld. Ook wordt nog dit jaar belparkeren ingevoerd. Het is belangrijk om de leegstand tegen te gaan en lelijke plekken op te knappen. Daarnaast moet bepaald worden wat de grenzen van het winkelgebied zijn. En hoe we het visitekaartje van Meppel - de pleinen en evenementen - meer kunnen benutten. De landelijke intocht van Sinterklaas was een mooi voorbeeld van hoe Meppel op de kaart kan worden gezet.

Reacties

Per 16 december 2015 stopt het OV-bureau Groningen Drenthe met de Stadsdiensten van Meppel, Hoogeveen en Assen. Om de huidige reizigers toch vervoer te blijven bieden en tegelijk ook WMO-pas reizigers en leerlingen zoveel mogelijk van vervoer te voorzien, heeft het college van B&W van de gemeente Meppel dinsdag 9 september ingestemd met een pilot voor de duur van 2 jaar: een combinatie van een vaste buslijn met een flexibel vervoerssysteem. Wethouder Roelof Pieter Koning is blij met het voorstel: “we kunnen zo de stadsdienst voor Meppel behouden en tegelijk de kosten voor het WMO-vervoer beperken.”

Vast versus flexibel

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe concept is: ‘wie met het publiek vervoer kan, gaat met het publiek vervoer’. Het doel is om het merendeel van de WMO-pas reizigers met de vaste buslijn te vervoeren. Daarnaast bedient de vaste lijn natuurlijk de huidige stadsdienst gebruikers. Voor het deel van de WMO-pas reizigers dat geen gebruik kan maken van de vaste lijn, blijft flexibel vervoer bestaan.

Financiering

Omdat de nieuwe vervoersdienst wordt uitgevoerd door een combinatie van professionals en vrijwilligers, kunnen de kosten worden gedrukt. Daarnaast betekent de combinatie behoud van werkgelegenheid, terwijl ook personen met een uitkeringsachtergrond ingezet kunnen worden.

De financiering van het nieuwe vervoersconcept vraagt niet alleen een investering van de gemeente Meppel. Het vervoeren van WMO-pas reizigers, wat past bij de WMO ontwikkeling van individuele naar meer collectieve voorzieningen, helpt om het nieuwe vervoerssysteem betaalbaar te houden. Daarnaast geeft de Provincie Drenthe een financiële bijdrage voor de kosten van het eerste jaar van de pilot. Het OV-bureau Groningen Drenthe levert de busjes en brandstof.

Route

Om ervoor te zorgen dat de route van de vaste buslijn goed aansluit bij de vervoersbehoefte, is het reisgedrag van de huidige stadsdienst- en WMO-pas reizigers in beeld gebracht. De nieuwe route gaat onder meer door de wijken Haveltermade, Centrum, Koedijkslanden en Oosterboer en doet voorzieningen als het ziekenhuis, station en binnenstad aan. Inwoners uit de wijk Berggierslanden kunnen in Koedijkslanden opstappen. Een nieuwe service is dat reizigers buiten de haltes de hand kunnen opsteken en in kunnen stappen.

In de spits rijdt de bus ook naar Reestmond en rijdt er ieder half uur een bus; daarbuiten ieder uur. Ook op zaterdag en zondag wordt ieder uur gereden.

Regelgeving

Nu de keuze voor het nieuwe vervoersconcept is gemaakt, zal het college de gemeenteraad een voorstel doen voor de vervoersdienst. Het is de bedoeling dat WMO-pashouders die zich binnen Meppel willen verplaatsen met georganiseerd vervoer – voor zover zij hiertoe in staat zijn – zoveel mogelijk gebruik maken van het nieuwe stadsvervoer. Dit sluit aan bij het beleid van de Gemeente Meppel, waarbij individuele beschikkingen worden omgezet naar collectieve en algemene voorzieningen. Bij het aanvragen van een WMO-rit zullen mensen hierin gestuurd worden. Ook vrijwilligers zullen vanaf 2016 WMO-pas reizigers begeleiden in de overstap en het gebruik van de vaste lijn.

Betrokken partijen

Om te komen tot een keuze voor het vervoerssysteem is veel gebruik gemaakt van de kennis en ervaring uit het veld. Zo zijn partijen als vervoerders, OV-bureau, zorgpartijen, werkvoorziening, welzijn, OV-platform en overheden actief betrokken.

In de komende periode wordt het vervoerssysteem verder uitgewerkt. Onder meer moet de dienstregeling in detail worden uitgewerkt en moeten vrijwilligers worden geworven.

Reacties


Er wordt weer gebouwd in de binnenstad van Meppel. In de loop van volgende week start de bouw van 19 eengezinswoningen aan de Havenstraat en de Kinkhorststraat. De 19 eengezinswoningen, allemaal betaalbare huurwoningen, zijn ontwikkeld door RoodBlond BV. Hiermee krijgt de oude locatie van de Mgr. Niermanschool een nieuwe invulling.

Alle 19 woningen hebben een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Wethouder Roelof Pieter Koning: “Roodblond BV speelt hiermee in op het tekort aan huurwoningen in Meppel, waardoor de druk op de woningmarkt wordt verlicht. Bovendien zijn grondgebonden woningen in de binnenstad zeer gewild.” De woningen hebben een tuingerichte woonkamer met open keuken, op de eerste verdieping drie slaapkamers en een badkamer met tweede toilet en de toegang tot de beloopbare vliering.

Stadse uitstraling

De woningen hebben een stadse uitstraling, onder meer door de directe ligging aan het trottoir. 11 van de 19 woningen liggen aan de Havenstraat en krijgen, passend bij de straat, een dwarskap. De overige 8 woningen liggen aan de Kinkhorststraat en hebben een langskap. De woningen worden onder architectuur gebouwd en hebben een uitstekende energie prestatienorm.

Bouw

Op vrijdag 26 juni 2015 heeft de gemeente Meppel de grond officieel aan RoodBlond B.V. overgedragen. De aannemer, Bouwbedrijf Bovenhuis uit Staphorst, gaat nog voor de zomervakantie aan de slag. De bouw start in week 28. Voor de fundering zullen boorpalen worden toegepast, wat de geluidsoverlast en trillingen voor omwonenden tot een minimum zal beperken.

Verhuur

RoodBond BV ontwikkelt huurwoningen in Meppel en omstreken, als verantwoorde investering voor (particuliere) beleggers. Alle woningen worden door particuliere eigenaars verhuurd als sociale huurwoning. Voor meer informatie over de verhuur kunt u contact opnemen met Slot-Poortman & Co via telefoonnummer (0522) 46 40 40.

Appartementen

Naast deze nieuwe bouwlocatie ligt nog een lege kavel, op de hoek van de Kinkhorststraat met de Kleine Oever. Op deze locatie, waar de Rooms Katholieke kerk stond, zal ook worden gebouwd. Woningcorporatie Actium ontwikkelt hier 28 appartementen. Naar verwachting start de bouw van dit project half november 2015.

Reacties

In de maanden mei en juni hebben deelnemers van het Leerwerkcentrum verschillende cursussen gevolgd. Met het resultaat dat in totaal 91 deelnemers zijn geslaagd. Vandaag reikt wethouder Roelof Pieter Koning aan 67 deelnemers hun diploma, certificaat of bewijs van deelname uit. “Een prachtig resultaat
waar de deelnemers hard voor hebben gewerkt.”

Leerwerkcentrum
Het Leer Werk Centrum is het re-integratiecentrum voor bijstandsgerechtigden in de gemeente Meppel. Hier doen werkzoekenden arbeidsritme, werkervaring en vakgerichte
scholing op waarbij het accent ligt op individuele en persoonlijke begeleiding. Na een intakegesprek volgt de deelnemer een individueel traject met als doel uitstroom naar een reguliere baan of het volgen van een studie.

Vervolg AKA-cursus
Vandaag ronden 67 deelnemers hun cursus af. Na hun AKA-cursus, een voorbereidingscursus voor een plek op de arbeidsmarkt, deden 21 deelnemers een vervolgcursus. 9 deelnemers volgden de nieuwe cursus ‘Entree onderwijs niveau 1’, waarin Nederlands, rekenen, burgerschap en een beroepsonderdeel worden getoetst. 12 deelnemers breidden hun vaardigheden op het gebied van Nederlands, rekenen en burgerschap uit met de cursus ‘Nederlands, rekenen en burgerschap’.

Vakgerichte cursussen
Wethouder Koning: “Vanaf vandaag zijn voor werkgevers weer een aantal gemotiveerde en direct inzetbare potentiële werknemers beschikbaar. 38 deelnemers ontvangen een vakgericht diploma mèt perspectief op de arbeidsmarkt”. Van deze 38 personen hebben 20 deelnemers hun VCA veiligheids certificaat gehaald, waaronder ook werknemers van
Reestmond. In de magazijnen van Reestmond hebben 10 deelnemers hun opleiding gevolgd voor hun hef-reachtruck certificaat. Een nieuwe cursus van het Leer Werk Centrum, de cursus ‘Basis Onderhoud en Verharding’ is gevolgd door 8 deelnemers. Zij zijn nu vaardig in het maken van bestratingen.

Andere cursussen
Verder zijn 8 deelnemers geslaagd voor hun computer cursus. Ook zij ontvangen vandaag hun certificaat. En 24 deelnemers van Reestmond volgden een VCA opfriscursus. Zij hebben hun bewijs van deelname inmiddels al ontvangen. Een groep van 25 inburgeraars is op het Leer Werk Centrum nog druk bezig met het verbeteren van hun Nederlands om zo snel mogelijk hun Inburgeringsexamen te behalen. Zij ontvangen hiervoor geen diploma of certificaat, studeren er hard voor om helemaal deel uit te kunnen maken van de Nederlandse maatschappij.

Samenwerking
Het Leer Werk Centrum werkt voor de opleidingen nauw samen met twee Meppeler scholen: het Drenthe College en AOC Terra. Ook zij zijn blij met de behaalde resultaten. Tijdens de twee intensieve maanden is ook de samenwerking met Reestmond verder uitgebreid. Zo wordt de VCA training en de hef-reachtruck training verzorgd door het Leer Werk Centrum, maar doen ook deelnemers van Reestmond aan de trainingen mee.Reacties

Medewerkers van de gemeente Meppel kunnen een jaar lang in een gloednieuwe Nissan Leaf ervaring opdoen met elektrisch rijden en autodelen. Daarbij maken zij dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van Natuur & Milieu. In de loop van 2015 zal de gemeente meer elektrische dienstauto’s in gebruik nemen. Op termijn wordt het hele wagenpark groen en duurzaam.

Nu al maken medewerkers van de gemeente voor dienstreizen zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Om ook dienstreizen in de regio meer duurzaam te maken is besloten tot aanschaf van volledig elektrische dienstauto’s. In 2016 kan zo 50% van de dienstreizen in de regio worden afgelegd met een elektrische auto.

Wethouder Stam: "De meeste dienstreizen van de gemeente Meppel zijn korter dan 150 km. Ideaal voor een elektrische auto! Het vergt wel een beetje discipline om de auto op te laden, maar dat is een kwestie van wennen. Meppel start dit jaar de aanbesteding voor de levering van vijf duurzame dienstauto’s. Over twee jaar gaan we evalueren, zodat we dan weten of het aantal elektrische dienstauto’s moet worden uitgebreid."

Door elektrisch te rijden draagt Meppel bij aan een schoner en beter milieu. Elektrisch rijden is op dit moment de meest duurzame manier om auto te rijden: zonder uitstoot van CO2 of fijn stof. Een elektrische auto is daarmee beter voor het milieu dan een verbrandingsmotor. Bovendien maakt een elektrische auto minder geluid.

Natuur & Milieu wil elektrisch rijden promoten en zoekt actief naar testrijders. Doel is om zoveel mogelijk mensen met elektrisch rijden en autodelen in aanraken te laten komen. Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Natuur & Milieu: "Natuur & Milieu verzorgt de begeleiding en biedt aantrekkelijke voorwaarden. De kosten voor gemeenten en andere deelnemers blijven zo beperkt!"

Onderzocht wordt of gemeentelijke diensten kunnen rijden op stroom die is opgewekt met zonnepanelen bij de werf en op het stadhuis. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft al belangstelling getoond voor het Meppeler experiment.

Reacties

Het Dagelijks Bestuur van Reestmond heeft vandaag besloten om de uitzendovereenkomsten van de veertien voormalige medewerkers van Werkvoorzieningschap Reestmond te verlengen met een periode van vooralsnog 6 maanden. De CAO’s voor het uitzendwezen bieden hiertoe mogelijkheden.

Passend werk

De betreffende medewerkers werken momenteel nog via uitzendbureau Werkplan bij Reestmond of een andere werkgever. Hun uitzendovereenkomsten lopen af per 1 juli 2015. Ondanks alle inspanningen is er meer tijd nodig voor het vinden van een passende baan bij een reguliere werkgever. Samen met alle partners wordt gezocht naar bedrijven in de regio die werk bieden voor mensen die specifieke arbeidsomstandigheden nodig hebben.

Verlenging

De verlenging van de uitzendovereenkomsten tot en met 31 december 2015 is mogelijk door een aanpassing van de uitzend-cao’s per 1 juni 2015. In plaats van 3,5 jaar wordt het mogelijk om personen 5,5 jaar flexibel in te lenen.

In 2016 en 2017 zullen de overige negenenveertig tijdelijke dienstverbanden bij Reestmond van rechtswege eindigen. Op dit moment wordt voor deze groep al gezocht naar passende banen. Vanwege de huidige ervaringen, is besloten om deze mensen op het moment dat de arbeidsovereenkomst bij Reestmond eindigt eenzelfde arbeidsovereenkomst aan te bieden via een uitzendbureau als de eerste groep.

Reacties

▲ Top