Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Advertentie
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwste artikelen
Tips.

Heeft u tips?

Bel dan met de tiplijn.

06-3486 1234

Zie ook

Zoeken
Loading
Nieuws van de gemeente Emmen,

De laatste maanden voor Emmen als Culturele Drentse Gemeente zijn van start gegaan. Met de laatste subsidieronde staat de teller op ruim 100 projecten. Wethouder Bouke Durk Wilms: “Emmen bruist van cultuur, dat is duidelijk met zo veel projecten in onze gemeente. Ik kijk uit naar de evenementen die er deze zomer en najaar nog aankomen, waaronder de drie finale projecten. Ik heb mooie samenwerkingsverbanden op cultureel gebied zien ontstaan. Ook mede dankzij de vele vrijwilligers die zich inzetten voor kunst en cultuur in onze gemeente. De afsluiting van het project volgt deze lijn en ook dit programma ziet er veelbelovend uit.”

Drie finale projecten
Emmen, Culturele Drentse Gemeente wordt in oktober afgesloten met drie spetterende projecten:
• Bloei!: Een avondvullend theaterspektakel met muziek, verhalen en cultuur op verschillende plaatsen in de gemeente door Bigband Emmen, Kamerorkest Emmen en vele anderen.
• De publicatie van de het boek‘Canon van Emmen’ door de Stichting Erfgoednetwerk Emmen, de erfgoedsector en de historische verenigingen. Het boekt informeert lezers op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier over de rijke geschiedenis van de gemeente Emmen.
• GrondFest: een muzikaal straattheaterspektakel in het centrum van Emmen, waarbij diverse koren en orkesten het lied ‘Gewoon een Zuidoost- Drent’ uitvoeren met aansluitend een theater- en percussiespektakel op het Raadhuisplein.

Naast de drie grote finale projecten staat dit najaar ook Festival de Opening en Onderweg naar Later van Walkyre op het programma. Een volledige overzicht van evenementen is te vinden via  www.emmen.nl.

Emmen, Culturele Drentse Gemeente
De gemeente Emmen heeft voor de periode januari t/m oktober 2016 subsidies toegekend aan culturele instanties die mee doen aan ‘Emmen, Culturele Drentse gemeente 2015/2016’. Hiermee zijn ruim 100 ‘Van goede grond’-projecten mogelijk gemaakt in zeer uiteenlopende kunstdisciplines. Zoals het optreden van Maaike Ouboter op de oude locatie van het Dierenpark Emmen, het minimuseum in het CBK Emmen, de theatervoorstelling ‘Niemand wil hier wonen’ van jongerentoneelgroep Loods 13 en ook het Drèents Liedtiesfestival werd dankzij Van Goede Grond dit jaar naar Emmen gehaald.


Reacties

Foto: Bennie Wolbers.

Op 13 juli 2016 heeft locoburgemeester Bouke Arends van de gemeente Emmen de dertienjarige Asena Korsten uit Emmen gehuldigd. Zij werd op 24 april Nederlands kampioen thaiboksen.

Asena kwam op 24 april uit voor de Flex Fight Club te Emmen, ze nam het op tegen Demi Hobers van Garuda Gym. Asena won deze partij overtuigend en werd daarmee Nederlands kampioen thaiboksen in haar gewichtsklasse.

Thaiboksen (Muay Thai), is een oude gevechtssport die al eeuwen in Thailand wordt beoefend. Bij het thaiboksen lijkt alles te zijn toegestaan maar er zijn wel degelijk regels aan gebonden. De geschiedenis van het thaiboksen is terug te leiden tot in de Middeleeuwen. In die tijd werden oorlogen gevoerd met pijl en boog, zwaarden en speren. In gevechten op korte afstand waren armen en benen echter ook geweldige wapens. Vandaar ook dat bij thaiboksen vuisten, ellebogen, knieën en benen worden gebruikt. De techniek van het gebruik van de vuisten is ongeveer gelijk aan die van het boksen, het verschil zit hem in het gebruik van de knieën, ellebogen en benen.


Reacties

Op vrijdagavond  9 september gaan de festiviteiten rondom het openingsfeest Centrumvernieuwing Emmen door met spectaculaire optredens van Lil Kleine/Ronnie Flex, Dio, Glow in the Dark en SFB. Met deze artiesten staat de avond geheel in het teken van de jeugd.

De avond op het vernieuwde Raadhuisplein is voor iedereen gratis toegankelijk.

Gemeente Emmen bedankt haar inwoners

Gemeente Emmen bedankt  alle inwoners, maar ook bezoekers van het centrum voor hun geduld tijdens de werkzaamheden.

Het centrum is met o.a. het authentieke Marktplein, de Hondsrugtunnel, het nieuwe Raadhuisplein, het Noorderplein, het nieuwe Atlas Theater en Wildlands Adventure Zoo Emmen nog aantrekkelijker geworden voor de regio. Als winkelstad, maar ook om te recreëren en uit te gaan. De gemeente pakt daarom flink uit met regionale, maar ook internationaal bekende top-acts! 

Weekend vol optredens van 8-10 september

Eerder zijn al de topacts van de donderdagavond bekend gemaakt. Het grote openingsfeest start op donderdag 8 september met optredens van Jett Rebel en Di-rect. Voor de onthulling van de artiesten van de zaterdagavond vragen we nog even uw geduld. Hou de media in de gaten voor de bekendmaking van de artiesten voor deze avond.

Festival de Opening

Het grote openingsfeest in september valt samen met Festival de Opening, de start van het culturele seizoen. Vier dagen (8 t/m 11 september) lang is er in het centrum van Emmen alles te beleven op cultureel gebied, verspreid over meerdere podia.

Reacties

De gemeente Emmen gaat extra inzetten op het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk of dagbesteding. Door landelijke regelgeving vanuit het Sociaal Akkoord, kan een deel van de scholieren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs, de praktijkschool en Entree scholen geen aanspraak maken op extra ondersteuning bij het vinden van werk. Locoburgemeester Bouke Arends: “Het mag niet zo zijn dat deze jongeren hierdoor langs de kant komen te staan en in een uitkeringssituatie terecht komen. Daarom starten we dit najaar een proef om deze jongeren intensief te begeleiden naar werk, school of dagbesteding”. De gemeente Emmen gaat hierbij actief samenwerken met de scholen en verschillende hulpverleners.

In eerste instantie worden 50 jongeren geselecteerd. Zij krijgen allemaal een individueel traject, waarbij ze intensief worden begeleid door een persoonlijke begeleider en een jobhunter. Dit traject wordt afgestemd op wat de jongere kan. Het doel is om een passende plek voor de jongere te vinden. Dat kan werk of dagbesteding zijn, maar ook school.

Participatiewet
Door de komst van de Participatiewet krijgt een deel van de jongeren van VSO-, PRO- en Entree scholen niet langer een Wajong-uitkering. Ook zijn er sinds 2015 geen nieuwe plaatsen meer voor hen in de sociale werkvoorziening. Vanuit de landelijke banenafspraak kan een deel van deze jongeren aanspraak maken op extra ondersteuning vanuit landelijke regelingen. Bijvoorbeeld jobcoaching of loonkostensubsidie voor werkgevers die deze jongeren een baan aanbieden. Een ander deel van deze kwetsbare groep komt niet in aanmerking voor deze ondersteuning. En dat terwijl zij, door bijvoorbeeld gedragsproblemen of een bijzondere thuissituatie, net zoveel behoefte hebben aan extra ondersteuning. Om ze toch goed naar werk, school of dagbesteding te kunnen begeleiden, start de gemeente met deze nieuwe werkwijze. Het is eerst een pilot. Als het goed gaat, wordt deze nieuwe werkwijze ingevoerd


Reacties

De gemeente Emmen heeft besloten om in samenwerking met de Drentse Energie Organisatie (DEO) de Drentse Energielening aan te bieden. Bedrijven in de gemeente Emmen kunnen hiermee een voordelige financiering aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

Wethouder René van der Weide: “We zien dat voor particulieren de lening voor bijvoorbeeld zonne-energie een enorm succes is. Voor bedrijven hadden we nog geen regeling, terwijl een groot deel van het energiegebruik in Emmen komt van het bedrijfsleven. Vooral midden- en kleinbedrijf, waar we in onze gemeente veel van hebben, kunnen we zo ondersteunen bij verduurzaming.”

Volgens de Wet Milieubeheer zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen nemen als deze binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Met de energielening helpt de gemeente Emmen bedrijven om deze verplichting te voldoen. De regeling is bedoeld voor o.a. MKB, stichtingen, verenigingen en coöperaties.

De gemeente Emmen en  de Drentse Energie Organisatie (DEO) stellen samen € 300.000,- beschikbaar tegen een lage rente van 1% om het bedrijfsleven in Emmen te ondersteunen. Met de regeling komt een aantrekkelijke financiering van maximaal 75% van de investering beschikbaar met een minimum van € 5000,- tot een maximum van € 50.000,- per lening. De regeling gaat op 1 september 2016 van kracht.


Reacties

Foto: Bennie Wolbers.

Locoburgemeester Bouke Arends van de gemeente Emmen heeft maandag 11 juli de kampioenen van het Carmel College in Emmen gehuldigd. De leerlingen hebben meegedaan aan het schoolsporttoernooi Olympic Moves. Ze zijn Nederlands kampioen geworden bij handbal, tennis en voetbal.

Na kwalificatie bij de regionale rondes in Hoogeveen en Assen streden leerlingen in zeven verschillende sporten om het Nederlands scholieren kampioenschap. Het voetbal meisjesteam klas 3 werd voor de 2e keer achter elkaar kampioen. Ook het tennis school competitieteam wist dit voor elkaar te krijgen. Nieuwe kampioenen dit jaar zijn het meisjes handbal schoolteam en het tennis klas 1&2 competitieteam.


Reacties

De Vierkant voor Werk regio en het ministerie van Economische Zaken gaan langdurig samenwerken om de economische structuur van deze regio te versterken. Daarvoor hebben minister Kamp en de bestuurders van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook geven deze partijen een eerste gezamenlijke financiële impuls door twaalf miljoen euro beschikbaar te stellen voor een stimuleringsbudget voor bedrijfsontwikkeling. Het zijn de eerste twee acties, die voortkomen uit de aanbevelingen van de commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein. De commissie overhandigde vandaag in Den Haag haar rapportage aan de opdrachtgevers: minister Henk Kamp van Economische Zaken en locoburgemeester Bouke Arends van Emmen, namens de Vierkant voor Werk regio.

Bevindingen commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein

De commissie constateert dat de regio van oudsher sterk is in (maak)industrie en dat hier volop kansen liggen om de economische structuur te versterken en meer banen te creëren. Om een succesvolle industrieregio in Noord- en Oost-Nederland te zijn , is het volgens de commissie noodzakelijk om hier de komende jaren extra inzet op te plegen.

De commissie doet een twintigtal aanbevelingen, die zich vooral richten op het versterken van het innovatievermogen, waarbij samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers een voorwaarde is. Daarnaast adviseert de commissie de overheid bedrijven beter te ondersteunen.

De commissie becijfert dat het programma een extra investering vraagt van zeventig miljoen euro voor de komende vijf jaar. Een eerste bijdrage van twaalf miljoen euro is inmiddels door de partners toegezegd. Het ministerie van EZ, de provincie Drenthe en de Vierkant voor Werk regio stellen ieder vier miljoen euro beschikbaar om te starten met een stimuleringsbudget voor bedrijfsontwikkeling. Dit is een instrument om vooral werkgelegenheid en innovatie te stimuleren en nieuwe bedrijven aan te trekken. Bij een positieve evaluatie, spannen de partijen zich in om in 2018 nog eens drie miljoen euro beschikbaar te stellen.

“Groei en innovatie”

Minister Kamp: “De commissie Vollebregt en Alberda Van Ekenstein constateert in haar rapport dat het industrieel fundament in de regio Drenthe voldoende stevig is om op door te bouwen en het MKB onderscheidend genoeg is en voldoende groei- en innovatiepotentie heeft. De regio heeft het de afgelopen jaren economisch moeilijk gehad en heeft 7.000 arbeidsplaatsen verloren zien gaan sinds 2011. Dat tij kan echter keren. Het is dan ook goed dat er nu een programma voor versterking van de regio ligt. Rijk, provincie en gemeenten dragen elk € 4 miljoen euro bij aan dit programma voor ondersteuning van vestiging, groei en innovatie. Zo werken we samen aan ons gezamenlijk doel om de regionale economie te versterken en de werkloosheid terug te dringen.”

“Volop kansen”

Locoburgemeester Bouke Arends laat namens de Vierkant voor Werk regio weten zeer content te zijn met het werk van de commissie: “Wij zijn grote dank verschuldigd aan de heren Vollebregt en Alberda van Ekenstein. Hun bevindingen maken heel helder dat hier volop kansen liggen, die we kunnen benutten door meer samen te werken en gerichter te investeren. Nietsdoen is geen optie, we gaan samen met EZ een succes maken van het industriële hart van Noord-Nederland”.

Vierkant voor Werk

In juni 2014 is het economisch actieplan Vierkant voor Werk door de burgemeesters van Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg aangeboden aan het kabinet. Doelstelling is het versterken van de economische structuur van de regio en de werkloosheid terug te brengen.

Het gezamenlijk optrekken van de vier gemeenten én hun gedeelde problematiek heeft ertoe geleid dat de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, mede-opdrachtgever is van de commissie en dat EZ nu met de gemeenten en provincie een meerjarig partnerschap aangaat om de economie van de regio te laten groeien.

Economisch programma 2017-2021 Vierkant voor werk.

Reacties

Foto: Bennie Wolbers.

Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen heeft op vrijdag 1 juli de 11-jarige Jade Aalderink uit Emmen gehuldigd. Jade is op zondag 6 maart in Meppel Nederlands kampioen thaiboxing geworden.

Tijdens de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen won Jade haar finalepartij tegen Shahira Bahassou uit Meppel op punten en pakte daarmee de Nederlandse titel in haar leeftijds- en gewichtscategorie (38-40 kg). Jade traint bij Garuda Gym in Emmen.


Reacties