Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Avertentie
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwste artikelen
Tips.

Heeft u tips?

Bel dan met de tiplijn.

06-3486 1234

Zie ook

Zoeken
Loading
Nieuws van de gemeente Coevorden

Met een bijdrage van bijna € 25.000 in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland beloont het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) de musea in Lingen en Coevorden. Dit positieve nieuws is ontvangen door Sandra Muller, directeur van het Stedelijk Museum en Museum directeur Dr. Andreas Eiynck uit het Euregio hoofdkantoor in Gronau. De tweetalige tentoonstelling loopt tot september in Coevorden en zal vanaf oktober te zien zijn in Lingen.

"Grenzenloos Straffen" toont de geschiedenis van het strafrecht in het Emsland en in de provincie Drenthe in de periode van ca. 1500 tot 1800. In de tentoonstelling zijn verschillende historische vormen van recht te zien zoals het Lingener Landrecht, het Drents Landrecht, maar ook de Speller Weistum, een landelijk gerechtelijk bevel uit de Middeleeuwen. Ook gaat de tentoonstelling in op het voormalige justitiële systeem waarin marteling en opsluiting behoorden tot de gebruikelijke middelen van rechtvaardigheid. Zelfs de veroordelingen van de rechter uit die tijd waren niet mals: lijfstraffen waren gemeengoed, executies aan de galg, met het zwaard of, in het bijzonder wreed, om het wiel. Zowel Lingen en Coevorden hadden tot in de 18e eeuw hun eigen beul in dienst, die de martelingen en de oordelen uitvoerde.

Bruiklenen voor de tentoonstelling, inclusief originele beulszwaarden en authentieke martelwerktuigen komen uit vele Duitse en Nederlandse musea, onder andere van de Emder wapenkamer, het Kasteel Museum in Jever, het Groninger Museum en het Stedelijk Museum in Zwolle.

In het bijzonder zijn de twee musea trots op het 180 pagina's sterk en rijk geïllustreerde magazine in het Duits en het Nederlands. Naast de tentoonstelling is er een uitgebreid randprogramma met educatieve programma's, excursies naar het buurland, toeristische routes met locaties van historische rechtsplaatsen evenals interessante lezingen in Lingen en Coevorden. Voor de periode van de tentoonstelling een gereduceerde combiticket voor beide musea is beschikbaar.

Reacties


Vorig jaar augustus kwam het Stedelijk Museum Coevorden bij het Technasium met een bijzondere vraag: “Zouden jullie voor ons het schepje van Stevin kunnen maken?”? Het schepje, ook wel de ‘Spabijlhou’ is gebruikt door het leger van Prins Maurits in 1592 om de stad terug te veroveren op de Spanjaarden. Het museum had alleen de beschikking over een tekening maar resten van een schepje waren helaas nooit gevonden.

Het Technasium nam de uitdaging enthousiast aan en na een bezoek aan het museum gingen de leerlingen enthousiast aan het werk. Op 9 februari konden Sandra Muller (directeur) en Lambert Hans (vrijwilliger) het resultaat komen bekijken. “Het was leuk om te zien op welke diverse manieren de leerlingen aan de slag zijn gegaan met het schepje” vertelt Muller, “Opvallend vond ik dat met een moderne techniek als het 3d printen het toch erg moeilijk was om de oude techniek van het schepje te reproduceren.” Bijzonder aan het schepje is dat het verwisselbare opzetstukken heeft waardoor het gebruikt kan worden als schep, bijl en houweel. Naast deze functies presenteerden de leerlingen ook een nieuwe versie van het schepje waarin ze functies toevoegden of aanpassingen deden aan het materiaal. Het ontwerp van Wouter Heidemans, Milou Membre en Quinn van Ringen kwam uiteindelijk uit de bus als het schepje dat het dichtst bij het origineel kwam. Het schepje wordt daarom opgenomen in de collectie van het museum en zal te zien zijn in de vaste presentatie van het museum.

Reacties

Vijftien initiatieven uit de Coevorder samenleving kunnen van start. Hun initiatieven kregen de meeste punten en werden gehonoreerd tijdens de initiatievenmarkt op donderdag 19 november. Het initiatief met de meeste punten was de aanleg van een beweegtuin in de Coevorder wijk Vosmaten. In totaal waren er 57 initiatieven ingediend. Alle initiatieven zijn te bekijken op: www.coevorden.nl/stimuleringsfonds.

Waardering
Ryanne den Ouden, voorzitter van de wijk  Vosmaten, was blij  verrast. “We hadden het niet verwacht, maar we zijn  heel erg blij. We staan in de startblokken om  aan de slag te gaan met de beweegtuin.” Burgemeester Bert Bouwmeester sprak zijn  waardering uit voor alle initiatieven: “Er is vanavond heel veel met elkaar gesproken en er zijn  ideeën uitgewisseld. Dat is de winst van deze avond. Ik ben er dan ook  van overtuigd dat het gesprek na vanavond doorgaat.” Het was voor het eerst dat de gemeente een initiatievenmarkt hield. “Een volstrekt nieuw experiment. Het is een zoektocht naar hoe we het beschikbare geld kunnen besteden aan datgene waaraan de samenleving behoefte heeft.”

Dorpswinkel Dalerpeel
De burgemeester vroeg speciale aandacht voor de dorpswinkel in Dalerpeel. “Geen ingediend initiatief deze avond, maar de dorpswinkel is genomineerd voor de landelijke ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’. Ik  roep iedereen op  om  op  dit project te stemmen via de website van de verkiezing.”

Vijftien initiatieven
Tijdens de markt presenteerden de initiatiefnemers hun idee. Na afloop van de markt brachten de dorp- en wijkverenigingen een stem uit voor hun top vijf  van beste initiatieven, waarbij iedere vereniging een gelijke stem krijgt. De uitkomst leverde een volgorde op  van initiatieven die op  het meeste draagvlak kunnen rekenen.

De vijftien initiatieven met de meeste punten (en gehonoreerd) zijn:
-Aanleg beweegtuin in Vosmaten (Coevorden)
-Aanschaf AED buitenkast Ossehaar (Coevorden)
-AED’s voor Coevorden, Klinkenvlier (Coevorden)
-Realisatie Sweeler pannakooi (Zweeloo)
-Ouderenproject (Dalerpeel)
-Oprichting Nei Naoberschap (Gees)
-Herinrichting Zr. Mohrpark (Oosterhesselen)
-Aanschaffen AED Binnenvree (Coevorden)
-Ouderen langer veilig thuis op  het platteland (Zwinderen)
-Realiseren natuurlijke speeltuin (Schoonoord)
-Muziekprogramma voor kinderen (Dalerpeel)
-Opknappen ‘het Teuthuus’ Pikveld/Heege-Noord (Coevorden)
-Opknappen kassaruimte Bosbad (Noord-Sleen)
-Vissteigers en picknickbanken De Vier Wieken (Coevorden)
-Opzetten telefooncel-bibliotheek (De Kiel)

Coevorden Verbindt
Het college van burgemeesters en wethouders heeft als ambitie om  meer aan de samenleving over te laten en de binding in de gemeente te vergroten, Coevorden verbindt! Het gaat om  de verbinding tussen gemeente en inwoners, bedrijven en instellingen. En ook  de verbinding tussen inwoners, bedrijven en instellingen onderling. Dit kan onder andere door ideeën die vanuit de wijken en dorpen zelf komen, financieel te ondersteunen. Hiervoor heeft het college in haar collegeprogramma een stimuleringsfonds beschreven. In  dit fonds zit 100.000 euro voor 2015 en dit bedrag loopt op  tot 750.000 euro voor 2018. Deze regeling is samen met de dorp-  en wijkverenigingen in de gemeente Coevorden ontwikkeld. Omdat het de eerste keer is dat de regeling wordt uitgevoerd, wordt de regeling door de dorp- en wijkverenigingen en de gemeente in januari 2016 geëvalueerd. Vanuit de evaluatie wordt de werkwijze voor 2016 ontwikkeld.Reacties

De gemeenten Coevorden en Emlichheim hebben op woensdagochtend 18 november, gezamenlijk met de Nederlandse en Duitse politie, de ontruiming van de gemeentelijke grond, die wordt geclaimd als ‘vrijstaat Wonderland’, op bedrijventerrein Europark in Coevorden aangekondigd bij de aanwezige personen. De grond is eigendom van de gemeente Coevorden en maakt onderdeel uit van de kaveluitgifte op het Europark. De personen en voertuigen die zich op de grond begeven moeten uiterlijk vrijdag 27 november het terrein hebben verlaten.

Handhaving

De gemeente Coevorden is eigenaar van het terrein, dat deels op Nederlands en deels op Duits grondgebied ligt. Wethouder Jeroen Huizing: “Er is geen toestemming gegeven voor het gebruik van de grond door derden. Gezien de ontwikkelingen op de kavel, de aangekondigde permanente bewoning en het plaatsen van steeds meer caravans en andere voertuigen, hebben we nu besloten om handhavend op te treden.”

Eigendom

Handhavingsambtenaren van de gemeenten hebben de aanwezige personen stukken overhandigd waarin wordt aangetoond dat de grond eigendom is van de gemeente Coevorden. Daarnaast is mondeling de ontruiming van de grond aangekondigd. Hiervan volgt nog een schriftelijke bevestiging. Het terrein moet op 27 november leeg zijn, en vervolgens leeg blijven.

Duits grondgebied

Handhaving gebeurt in samenwerking met de gemeente Emlichheim en de Duitse politie. De plek waar nu voertuigen staan is eigendom van de gemeente Coevorden, maar valt onder Duits grondgebied. De gemeente Coevorden kan hierdoor niet zelf bestuursrechtelijk optreden en heeft de gemeente Emlichheim gevraagd dit te doen. De gemeenten Coevorden en Emlichheim exploiteren gezamenlijk bedrijventerrein Europark.

Reacties

Hoe ver zijn de plannen voor het uitbreidingsplan Jongbloed in Sleen? Dat wordt duidelijk tijdens de informatiebijeenkomst die de gemeente Coevorden op woensdag 25 november aanstaande om 19.30 uur in het MFC De Brink in Sleen houdt. De nieuwe wijk aan de westkant van Sleen wordt begrensd door de manege aan de Zetelveenweg in het noorden en de sportvelden in het zuiden.

In september 2014 vond voor het laatst overleg plaats met de belangstellenden over dit nieuwe plan. Er is toen met name gesproken over de contourenschets die was opgesteld voor het gebied. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de gemeente de contourenschets verder zou uitwerken tot een concept-stedenbouwkundig plan. Onder meer vanwege een wisseling in het projectleiderschap heeft dit wat langer geduurd dan voorzien. Gelukkig is het nu zover dat verdere stappen gepresenteerd kunnen worden. Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 november kunnen belangstellenden zich laten informeren over de stand van zaken rond het nieuwbouwplan. Tijdens de bijeenkomst zal de gemeente onder meer in gaan op het concept stedenbouwkundig plan en de verkaveling, de grondprijs (indicatief) en de planning.

Lees meer...

De uitbreidingswijk Molenakkers II in Dalen kan wat het college van burgemeester en wethouders van Coevorden betreft doorgaan. Het college heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, samen met de reactienota van zienswijzen, naar de gemeenteraad gestuurd. De raad moet het bestemmingsplan vaststellen. Molenakkers II biedt ruimte aan maximaal dertig woningen aan de zuidwestkant van Dalen. Het plangebied wordt begrensd door de wegen De Spil, Weidemolen, Molenakkers en de bestaande woningen aan de Bente.

Archeologie

Het woongebied Molenakkers II in Dalen heeft inmiddels een lange voorgeschiedenis. In 2004 zou het gebied ontwikkeld worden als woningbouwlocatie na Molenakkers I. Vanwege de archeologische waarden in het gebied onthield de provincie goedkeuring aan het bestemmingsplan, waarna de gemeente Coevorden de blik richtte op andere locaties in Dalen voor woningbouwuitbreiding. Sinds 2012 is Molenakkers II weer in beeld gekomen omdat er minder woningen gebouwd hoeven worden als gevolg van de toekomstige bevolkingskrimp. Het doel is om de archeologische waarden in het plangebied zoveel mogelijk in de bodem te bewaren. Met de provincie is overlegd over de manier waarop met de archeologie in het gebied wordt omgegaan. De stedenbouwkundige opzet, die begin 2012 aan belangstellenden is gepresenteerd, biedt ruimte voor maximaal 20 tot 30 woningen langs de oost- en zuidrand, waarbij het middelste deel van het gebied onbebouwd blijft om de archeologie te beschermen.

Aanpassingen

Begin 2014 zijn het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp- beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Hierop zijn in totaal 33 zienswijzen naar voren gebracht. Deze zienswijzen zijn in de reactienota samengevat en voorzien van repliek. Naar aanleiding van de naar voren gebrachte zienswijzen is nader archeologisch onderzoek binnen het plangebied gedaan. Hierdoor is een beter beeld ontstaan van de aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem waar woningbouwontwikkeling is gepland. Het voorstel aan de gemeenteraad is om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Naast het middenterrein van het plangebied wordt ook aan de zuidkant van het plangebied een deel vrijgehouden van woningbouwontwikkeling in de toekomst. In dit gebied is een hoge dichtheid aan archeologische waarden aanwezig en het is wenselijk om de in de bodem aanwezige archeologische waarden, ‘in situ’ te behouden. Dit betekent dat op deze plek, naast het middengebied, de bodem niet zonder toestemming verstoord mag worden door graafwerkzaamheden en dergelijke.

Gemeenteraad

Het vaststellen van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het bestemmingsplan Molenakkers II wordt op 1 december 2015 besproken in de raadscommissie; op 15 december neemt de raad een besluit. Na bekendmaking van het raadsbesluit kunnen belanghebbenden eventueel in beroep gaan bij de Raad van State. Als beroep uitblijft kunnen naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal 2016 de eerste kavels uitgegeven worden.

Reacties

Het college van Coevorden vraagt van het COA om bij een asielzoekerscentrum in Oosterhesselen te starten met maximaal 150 plaatsen, de opbouw naar 400 plaatsen moet in overleg met de in te stellen overlegcommissie en met instemming van het college. Daarnaast wil het college van het COA de toezegging dat er een evenwichtige samenstelling van bewoners in het AZC wordt

gehuisvest. Deze voorwaarden verbindt het college aan de ondertekening van een bestuursovereenkomst tussen de gemeente Coevorden en het COA. De bestuursovereenkomst is nodig om over te kunnen gaat tot realisatie van een asielzoekerscentrum in Oosterhesselen.

Toezeggingen

Wethouder Joop Brink wil toezeggingen van het COA: “Als college hebben wij in januari aangegeven dat wij vanuit humanitaire overwegingen positief staan tegenover de vestiging van een asielzoekerscentrum in Oosterhesselen. In de afgelopen maanden hebben wij een uitgebreid en zorgvuldig proces doorlopen met zowel het COA als het dorp. Daaruit is gebleken dat met name de gefaseerde instroom en samenstelling van de groep bewoners erg belangrijk is. Wij willen deze onderwerpen terugzien in de bestuursovereenkomst.”

Instroom en samenstelling

Het college wil met name op zoek naar een goede uitwerking voor de wens om de asielzoekers gefaseerd in te laten stromen en een goede samenstelling van de groep bewoners te krijgen. Uitgangspunt blijft de komst van een AZC voor 400 asielzoekers. Het

college wil dat het COA gaat starten met maximaal 150 plaatsen en dat de in te stellen overlegcommissie het college adviseert over de groei naar 400. Wethouder Joop Brink: “Het proces blijft daarbij heel belangrijk. Het COA moet hiervoor een plan opstellen dat

laat zien op welke manier ze asielzoekers begeleiden bij hun komst naar Oosterhesselen en hoe ze de kennismaking met het dorp willen vormgeven.” Voor de samenstelling van de groep bewoners wil het college dat het COA kijkt naar andere reguliere opvanglocaties in

Nederland. Wethouder Brink: “Het AZC in Oosterhesselen wordt een reguliere locatie en

geen crisis- of noodopvang. Het college is daarom van mening dat er voor het COA wel ruimte bestaat om de samenstelling van de bewoners te sturen. Wij vragen van het COA om te zorgen voor een evenwichtige samenstelling, waarbij het percentage gezinnen tenminste gelijk is aan het landelijke gemiddelde in reguliere opvanglocaties.”

Klankbordgroep

Op 27 oktober besprak de gemeenteraad in een commissievergadering de conceptbestuursovereenkomst. De conceptovereenkomst is het resultaat van input vanuit de klankbordgroep en onderhandelingen tussen de gemeente en het COA. De klankbordgroep, die bestond uit een afvaardiging van Plaatselijk Belang Oosterhesselen, Sociaal Oosterhesselen en de omwonenden, heeft het college adviezen meegegeven voor de onderhandelingen. Uitkomsten van deze onderhandelingen zijn onder andere dat het COA 1fte aan extra begeleiding inzet in het eerste jaar, het COA een inspanningsverplichting heeft om lokale ondernemers in te schakelen en dat er een veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd, die dient als nulmeting bij latere evaluaties.

Reacties

In het kader van de tentoonstelling ‘Coeverse Kinderboeken’ in het Stedelijk Museum Coevorden worden er diverse voorleesactiviteiten georganiseerd. Op 7 november van 14.00 tot 16.00 uur wordt er op voorgelezen in het museum uit Drentse kinderboeken door schrijvers van het Huus van de Toal. Deelname voor kinderen is gratis. Spekkies, limonade en een grote berg zitkussens staan klaar, kom je ook?

Tijdens de tentoonstelling worden er op meerdere momenten voorleesactiviteiten georganiseerd in het museum én in de Gansehof. Ook in januari gaan we weer voorlezen! Houd de website, facebook en de pers in de gaten voor meer data en tijden. 

Reacties