Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

Vietnamese provincie Binh Phuoc en Vietnamese ambassadeur bezoeken Hoogeveen

Van dinsdag 19 t/m donderdag 21 juli heeft een grote Vietnamese delegatie een bezoek gebracht aan Hoogeveen. De delegatie uit de Vietnamese provincie Binh Phuoc bestond uit overheidsvertegenwoordigers en ondernemers. De delegatie werd geleid door de heer Nguyen van Tram, secretaris van het Partij Comité en gouverneur van de provincie Binh Phuoc. Het bezoek vloeit voort uit de handelsreis die de gemeenten Hoogeveen en Emmen samen met een groep ondernemers in maart hebben ondernomen en is bedoeld om de relaties tussen onze regio en Vietnam en de provincie Binh Phuoc verder te versterken.

Bedrijfsbezoeken

Tijdens het verblijf zijn meerdere bedrijfsbezoeken afgelegd. Onder andere aan Ruma Rubber en Kraats Kaas in Hoogeveen, Manter in Emmen en de melkveehouderij van Arend en Ina Steenbergen in Pesse. De provincie Binh Phuoc is een overwegend agrarische provincie met veel rubber- en cashewnotenplantages en heeft behoefte aan kennis op het gebied van de maakindustrie, agriculture, zuivel en melkveehouderij. De provincie heeft voor eigen consumptie behoefte aan meer melk en de gouverneur deed daarom een oproep voor Nederlandse koeien en melkveehouders om zich in Vietnam te vestigen.

Ondertekening

In aanwezigheid van de Vietnamese ambassadeur, de heer Nguyen van Doan en de heer Bouke Arends, locoburgemeester van de gemeente Emmen, is op woensdagmiddag een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen de gemeente Hoogeveen en de provincie Binh Phuoc. Met dit document bevestigen beide regio’s hun onderlinge vriendschappelijke samenwerking om onderlinge handel en kennisuitwisseling te stimuleren.