Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

Gemeente Emmen gaat kwetsbare jongeren extra begeleiden naar werk of dagbesteding

De gemeente Emmen gaat extra inzetten op het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk of dagbesteding. Door landelijke regelgeving vanuit het Sociaal Akkoord, kan een deel van de scholieren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs, de praktijkschool en Entree scholen geen aanspraak maken op extra ondersteuning bij het vinden van werk. Locoburgemeester Bouke Arends: “Het mag niet zo zijn dat deze jongeren hierdoor langs de kant komen te staan en in een uitkeringssituatie terecht komen. Daarom starten we dit najaar een proef om deze jongeren intensief te begeleiden naar werk, school of dagbesteding”. De gemeente Emmen gaat hierbij actief samenwerken met de scholen en verschillende hulpverleners.

In eerste instantie worden 50 jongeren geselecteerd. Zij krijgen allemaal een individueel traject, waarbij ze intensief worden begeleid door een persoonlijke begeleider en een jobhunter. Dit traject wordt afgestemd op wat de jongere kan. Het doel is om een passende plek voor de jongere te vinden. Dat kan werk of dagbesteding zijn, maar ook school.

Participatiewet
Door de komst van de Participatiewet krijgt een deel van de jongeren van VSO-, PRO- en Entree scholen niet langer een Wajong-uitkering. Ook zijn er sinds 2015 geen nieuwe plaatsen meer voor hen in de sociale werkvoorziening. Vanuit de landelijke banenafspraak kan een deel van deze jongeren aanspraak maken op extra ondersteuning vanuit landelijke regelingen. Bijvoorbeeld jobcoaching of loonkostensubsidie voor werkgevers die deze jongeren een baan aanbieden. Een ander deel van deze kwetsbare groep komt niet in aanmerking voor deze ondersteuning. En dat terwijl zij, door bijvoorbeeld gedragsproblemen of een bijzondere thuissituatie, net zoveel behoefte hebben aan extra ondersteuning. Om ze toch goed naar werk, school of dagbesteding te kunnen begeleiden, start de gemeente met deze nieuwe werkwijze. Het is eerst een pilot. Als het goed gaat, wordt deze nieuwe werkwijze ingevoerd