Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

Jaarverslag 2015: Coevorden op koers

Het jaarverslag over 2015 van de gemeente Coevorden laat zien dat de gemeente goed op koers is, zowel in maatschappelijk als financieel opzicht. Met de invulling van het stimuleringsfonds is een goede
eerste stap gezet in de gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe manier van werken. Ook is er opnieuw een stap gezet in het herstel van de financiële positie.

Samen met wijk- en dorpsverenigingen is invulling gegeven aan het stimuleringsfonds. Via een initiatievenmarkt hebben vijftien dorps- en wijkprojecten een bijdrage ontvangen om de leefbaarheid in hun dorp of wijk te verbeteren. Deze nieuwe vorm van samenwerken sluit aan bij de basis van het bestuursprogramma ‘Coevorden verbindt’. Daarin worden verantwoordelijkheden waar mogelijk teruggelegd in de samenleving.

Regionale samenwerking
In 2015 is gestart met de samenwerking met buurgemeenten om de werkgelegenheid te stimuleren. Met het programma ‘Vierkant voor Werk’ werkt Coevorden samen met Emmen, Hoogeveen en Hardenberg aan een regionale agenda. Met de adviezen van de commissie Vollebregt wordt de onderlinge samenwerking verder versterkt.

Zorg
Coevorden is er in geslaagd om met zorgaanbieders en maatschappelijke instellingen de nieuwe zorgtaken goed uit te voeren. De zorg voor de inwoners die dit nodig hebben is in de gemeente Coevorden gecontinueerd. Door scherp in te kopen, behoedzaam te begroten en te sturen in de bedrijfsvoering, bleef de gemeente ruim binnen budget.

Financiële positie
In de afgelopen twee jaren is door diverse maatregelen de financiële positie van de gemeente weer beter geworden. Het positieve resultaat van 3,1 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Deze reserves zijn nog
niet op het niveau waar ze zouden moeten zijn. De financiële situatie is nog steeds kwetsbaar en daarom blijft de gemeente behoedzaam en houdt ze vast aan de afgesproken bezuinigingen.