Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

College Borger-Odoorn zet duurzaamheidsoffensief voort

Sinds begin dit jaar zet de gemeente  Borger-Odoorn steviger in op duurzaamheid. Op donderdag 7 juli leggen burgemeester en wethouders  hun duurzaamheidsagenda voor de komende  jaren voor aan de gemeenteraad. Duurzaam wonen, duurzaam energie opwekken en de fysieke leefomgeving staan daarin centraal. Het college wil samen met de raad een aantal concrete prioriteiten  kiezen.

De duurzaamheidsagenda geeft een overzicht van zowel lopende initiatieven als kansen voor de toekomst. Het college wil bijvoorbeeld  met structureel geld voor natuur- en milieueducatie de jeugd meer met duurzaamheid in aanraking brengen. Zo kunnen scholen meedoen aan zogenaamde Energy Challenges. Een ander doel is om samen met inwoners het aandeel restafval nog verder terug te brengen.

Goede voorbeeld
Een van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid  is dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Wethouder Freek Buijtelaar: “We willen onze CO2-uitstoot omlaag brengen door energiebesparing en productie van groene energie bij eigen gebouwen. Daarnaast gaan we ons eigen wagenpark vergroenen en fietsgebruik aanmoedigen.”

Populaire leningen
Ook het voorlichten over en faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen  krijgen sinds dit jaar meer aandacht. Zo is Borger-Odoorn in de eerste helft van 2016 gestart met het aanbieden van twee leningen voor woningeigenaren, in samenwerking met de provincie Drenthe. Een zonnelening voor de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler, en een duurzaamheidslening voor onder meer woningisolatie. De volledige bedragen voor zowel de zonnelening (€ 469.161,39) als de duurzaamheidslening (€ 156.387,13) zijn inmiddels besteed. Nieuwe aanvragen kunnen dus niet meer worden gehonoreerd. De gemeente bekijkt de mogelijkheid om in 2017 opnieuw leningen te verstrekken om duurzaam wonen te stimuleren.