Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

De Wolden haalt ruimschoots milieu en duurzaamheidsambities

Het Milieubeleid van de afgelopen jaren is geëvalueerd. De evaluatie geeft inzicht in de realisatie en de effecten van het milieubeleid van 2010-2015. Uit de evaluatie blijkt dat De Wolden vrijwel alle ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid ruimschoots heeft gehaald. Donderdag 26 mei ligt de evaluatie aan de gemeenteraad voor ter vaststelling.

Enkele resultaten van de evaluatie
Met de komst van de pmd-container voor het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en drankenkarton is in 2015 ongeveer de helft van het verpakkingsmateriaal dat bij de
inwoners vrijkomt gescheiden ingezameld.

Ook van de stimulering energiebesparing/subsidieregeling is de afgelopen jaren door veel woningeigenaren gebruik gemaakt. In de periode 2010 tot en met 2015 heeft de gemeente in totaal € 325.000 beschikbaar gesteld voor energiebesparing in woningen wat heeft gewerkt als vliegwiel. Uiteindelijk is hierdoor voor ruim € 1,8 miljoen aan maatregelen/investeringen gedaan.

Daarnaast ondersteunt de gemeente vier dorpen die aangegeven hebben energieneutraal te willen worden (Ansen, Koekangerveld, Ruinerwold en de Wijk). Door inwoners wordt hard gewerkt aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Het volledige overzicht en evaluatierapport, dit is te vinden op de website van de gemeente De Wolden.

Goede voorbeeld geven
Uiteraard geeft de gemeente zelf graag het goede voorbeeld. Zo is een aantal gemeentelijke gebouwen energiezuinig gemaakt, maakt de gemeente gebruik van groene stroom en is er voor gekozen zoveel mogelijk bedrijfsauto’s op tweede generatie biodiesel en Groengas te laten rijden. In de toekomst gaan alle bedrijfsauto’s op duurzame brandstoffen rijden. In de kadernota 2017 stelt het college tevens voor om zonnepanelen op het gemeentehuis te plaatsen.

Actieplan klimaat & energie
Om het thema klimaat & energie de komende tijd extra te belichten, gaat de gemeente samen met inwoners en ondernemers een Actieplan opstellen. Wethouder Jan ten Kate:” We willen graag samen met onze inwoners en ondernemers aan de slag om energie te besparen en het opwekken van duurzame energie. Daarbij is mijn wens om de komende tijd de goede initiatieven die er zijn zichtbaar te maken.”