Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

Kadernota 2017: koers college De Wolden werpt vruchten af

De uitvoering van het collegeprogramma 2015-2018 is in volle gang. Dat is een van de conclusies die getrokken kan worden uit de Kadernota 2017 van gemeente De Wolden. Ook financieel gaat het steeds beter met De Wolden. Het college presenteert aan de gemeenteraad wederom een sluitende meerjarenraming van 2017 tot en met 2020.

Minder regels, burgers meer aan zet
Wethouder financiën Jan van ’t Zand: “Het college constateert dat er veel in beweging is. De economie trekt aan, de ontwikkelingen in het sociaal domein zijn in volle gang en in letterlijk alle hoeken van de gemeente gaat ‘de schop in de grond’. De ingezette koers waarbij de gemeente inzet op meer ondersteunen, faciliteren en mogelijk maken van plannen en ideeën van inwoners/ondernemers heeft succes.”

Initiatieven van inwoners
Prominent speerpunt voor de gemeente is het doorlopende project ‘Initiatiefrijk De Wolden’. De gemeente heeft hiervoor, verdeeld over meerdere jaren, een bedrag van € 1 miljoen vrijgemaakt. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze pot kunnen instellingen en verenigingen plannen bij de gemeente indienen om hun dorpen te verfraaien en om de leefbaarheid te verhogen. Op dit moment hebben ruim dertig initiatieven een bijdrage ontvangen.

Positieve cijfers
Qua financiën koerst De Wolden vooralsnog op een sluitende meerjarenbegroting. In de cijfers zijn de gevolgen verwerkt van de in de kadernota 2017 genoemde speerpunten. Het betreft hier zowel nieuw beleid, als ook de financiële gevolgen van de bijstelling van bestaand beleid. Van ’t Zand: “Het is ons doel om structureel financieel gezond te zijn en blijven. Ik ben dan ook zeer verheugd met deze cijfers. Financieel kunnen we verder met de realisatie van onze toekomstplannen, vanaf 2017 en verder.”

Whatsapp op 10 juni met burgemeester en wethouders
Traditioneel gaat de gemeenteraad met de Verenigingen voor Dorpsbelangen in gesprek over de Kadernota en daarmee over de ambities, plannen en bezuinigingen. Dit jaar vindt dit gesprek plaats op donderdag 2 juni. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor inwoners om op 10 juni te Whatsappen met burgemeester en wethouders over de gemeente en de toekomstplannen. Meer informatie daarover volgt.

Gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de Kadernota op donderdag 23 juni om 17.00 uur en neemt hierover een besluit op donderdag 30 juni om 19.30 uur. De Kadernota 2017 is vanaf dinsdagmiddag 17 mei in te zien in het gemeentehuis in Zuidwolde en te lezen op dewolden.nl.