Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

Mail belastingdienst Aangifte 2014

Vanavond om half zeven kwam er een e-mail van de Belastingdienst binnen in het postvak van onze redactie.

In eerste instantie leek het op een mail van de belastingdienst. Na de mail goed beken te hebben werd al snel duidelijk dat deze niet van de Belastingdienst afkomstig was.

De mail was niet aan een persoon gericht maar aan een heer/mevrouw. Ook stond er niet in de mail voor welke datum betaald moest worden. De bankrekening in de mail is niet van de Belastingdienst.

Dus alle reden om de mail snel te verwijderen en geen actie te ondernemen.

Mocht u toch twijfelen over uw aangifte van 2014, bel dan met de belastingdienst, zij kunnen u alles haar fijn uitleggen.

Hieronder de nepmail van de belasting dienst.

Geachte heer/mevrouw,

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2014. Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag te incasseren, helaas is dit niet gelukt op het rekeningnummer dat bij ons bekend staat. Het huidige openstaande saldo bedraagt € 127,36. U ontvangt ook een schriftelijke herinnering die per post is verstuurd.

Thans verzoeken wij u vriendelijk om dringend het openstaande bedrag van € 127,36 te betalen. U dient het verschuldigde bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL19 INGB 0003 6320 37 ten name van "Belastingdienst" onder vermelding van "betalingskenmerk: 56782072".

Wij willen u erop wijzen dat, bij het uitblijven van de betaling, wij € 10,- kosten in rekening zullen brengen. U loopt verder het risico dat wij voor het verdere aanmaningstraject volgens de "Wet Incasso Kosten" 15% over het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- aan kosten in rekening zullen brengen. Betaal het verschuldigde bedrag op tijd en voorkom extra kosten!

Wij zien uw betaling graag tegemoet en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Peter Veld

Directeur-Generaal Belastingdienst

N.B. dit is een automatisch verzonden e-mail, het is niet mogelijk deze e-mail te beantwoorden.

De afzender van deze mail is: belastingaangifte=belastingdienst.nl@turbo-smtp.info