Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

Het ROVA-terrein in Meppel is per 1 oktober 2016 verkocht. ROVA heeft de gemeente Meppel op de hoogte gebracht van de verkoop. Dit betekent dat de gemeente op zoek moet naar een nieuw afvalbrengstation voor haar inwoners. Inwoners kunnen vanaf 1 oktober 2016 hun grof vuil brengen naar het afvalbrengstation in Havelte.

Per 1 oktober terrein verkocht

Op vrijdag 1 juli 2016 heeft ROVA de gemeente op de hoogte gebracht van het feit dat het terrein in Meppel per 1 oktober 2016 is verkocht. Zowel ROVA als de nieuwe eigenaar vinden het wenselijk om vanaf dat moment het afvalbrengstation voor inwoners te sluiten. Dat betekent dat de gemeente snel een goed alternatief voor haar inwoners moet organiseren.

Beëindigen contract

Sinds 2011 is de gemeente in gesprek met de ROVA over het afvalbrengstation aan de Hesselterlandweg in Meppel over onder andere de voorwaarden van het contract. In 2015 is afgesproken het contract te beëindigen, waarbij de einddatum gezamenlijk is bepaald op 1 juli 2017. Dat gaf ROVA de tijd het terrein te verkopen en de gemeente om een ander afvalbrengstation te realiseren voor haar inwoners. Verschillende alternatieven (zelf doen, in de markt zetten, samenwerken met omliggende gemeenten) zijn in beeld geweest.

Afvalbrengstation Havelte

Samenwerking met de gemeente Westerveld op het afvalbrengstation in Havelte is de meest voor de hand liggende optie. Het afvalstation is gebruiksvriendelijk en modern uitgerust. De samenwerking levert een aanzienlijk prijsvoordeel voor inwoners op, de totale kosten (die ten gunste van de afvalstoffenheffing komen) verminderen, de gemeente heeft inspraak in de exploitatie.

Aanzienlijk goedkoper voor inwoners

Vanaf 1 oktober kunnen inwoners voor alle grof afval terecht bij het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg 19 in Havelte. Hoewel inwoners van de gemeente Meppel een stukje verder moeten rijden, levert het brengen van grof vuil naar Havelte ook een groot voordeel op. De kiloprijs van grof vuil bij ROVA Meppel is gemiddeld € 0,22 per kilo. De gemeente Meppel heeft gekozen voor een tarief van € 0,05 per kilo. Ook zijn de openingstijden in Havelte ruimer.

Praktische zaken
De gemeente had het voornemen om per 1 januari 2017 over te gaan naar een ander afvalbrengstation en inwoners en de gemeenteraad daarover in het najaar te informeren. De onverwacht snelle verkoop van het ROVA-terrein brengen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. De gemeente moet snel schakelen en een aantal praktische zaken regelen, zoals aanpassingen aan het afvalbrengstation en pasjes om afval te kunnen brengen. Vooralsnog lijken hier geen grote problemen te ontstaan.

Meer informatie
Zodra meer praktische informatie bekend wordt, is dit te vinden op meppel.nl/afval.
Reacties

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld zijn gestart met de aanbesteding van de jeugdhulp voor 2017. De gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet de opdracht om ervoor te zorgen dat een jeugdige kan meedoen in de maatschappij, zelfredzaam is en gezond en veilig opgroeit.

Sturen op resultaten
De gemeenten vormen samen de Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe en hebben een resultaatgericht inkoopmodel gemaakt. Het resultaatgerichte inkoopmodel betekent dat aanbieders binnen hun opdracht veel vrijheid hebben om de ondersteuning aan de jeugdige vorm te geven, mits ze aan kunnen tonen dat ze daarmee het gewenste resultaat behalen. Het gekozen inkoopmodel geeft de gemeenten ruimte om jeugdhulp te koppelen aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Participatiewet. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om jeugdhulp te blijven bieden op het moment dat een jeugdige achttien jaar wordt. Een combinatie van de ondersteuning uit deze wetten is ook mogelijk bij gezinnen die ondersteuning nodig hebben; zij kunnen dan een gezinsindicatie krijgen.

Regionale afspraken
De aanbestedingsafspraken zijn gebaseerd op de afspraken die door alle Drentse gemeenten zijn gemaakt in het Regionaal transitie Arrangement. Deze afspraken zijn voor 2015 en 2016 gemaakt, bij de overgang van de jeugdhulp naar de gemeente, om te zorgen voor continuïteit en het behoud van de kwaliteit van de zorg. Voor 2017 en daarna hebben de Drentse gemeenten besloten om in twee regio’s verder te gaan. De aanbesteding in de regio Zuid-Drenthe start met twee vragenrondes. In september is de inschrijving en later volgt de contractering. Partijen die willen deelnemen aan de aanbesteding kunnen deze vinden op de aanbestedingskalender, meer informatie over de jeugdhulpregio is te vinden op jeugdhulpregiodrenthe.nl.

De aanbesteding is gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl.

Reacties

Op maandag 6 juni start Koopmans Projecten BV de voorbereidende werkzaamheden op Het Vledder in Meppel. Een deel van de fundatie en de vloer van de gesloopte markthallen wordt verwijderd. Daarna wordt begonnen met het slopen van de sporthal. Voor deze locatie is een plan ontwikkeld met 20 koopwoningen. De verkoop verloopt zo voorspoedig dat de technische voorbereidingen kunnen worden gestart.

Wethouder Roelof Pieter Koning is blij met deze ontwikkeling: “Het Vledder is al sinds 2006 in ontwikkeling. Na de eerste fase woningbouw in 2010 is het project gestagneerd. Stilstand is achteruitgang. De woningbouw zit weer in de lift, gelukkig kan een volgende fase worden uitgevoerd. Met de start van deze werkzaamheden krijgt het gebied weer een nieuwe impuls.”

De voorbereidende werkzaamheden op de hoek van de Knopperslaan en Markstraat starten vanaf maandag 6 juni en duren tot de zomervakantie.

Ook de voorbereiding van de herinrichting van de Marktstraat is begonnen. Informatie hierover volgt binnenkort. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van andere projectonderdelen van Het Vledder. Hieraan wordt hard gewerkt.

Het Vledder
Het gebied aan de oostelijke kant van het centrum van Meppel wordt herontwikkeld tot een nieuwe omgeving. Het Vledder wordt een levendig overgangsgebied tussen het druk bezochte, historische stadshart en de rustige rand van de binnenstad.


Reacties

Op donderdag 9 en 23 juni 2016 wordt de nieuwe stadsbus Meppel gepromoot tijdens de markt in het centrum van Meppel. Op beide dagen kan iedereen van 10.30 tot 12.30 de nieuwe Stadsbus bezichtigen en geven leden van het Reizigersplatform informatie. U vindt de nieuwe Stadsbus bij de ingang van het de Swaenenborgh/Kerkplein.

De nieuwe Stadsbus heeft een herkenbaar uiterlijk, een lage instap en biedt voordelig en gebruiksvriendelijk stadsvervoer voor iedereen, inclusief Wmo-pashouders en leerlingen. Op 21 april jl. is de nieuwe Stadsbus feestelijk in gebruik genomen en was er een actieweek. Op donderdag 9 en 23 juni kan iedereen een kijkje in de nieuwe Stadsbus nemen.

Verbeteringen en wijzigingen
In overleg met het Reizigersplatform zijn de volgende verbeteringen aangebracht:
• Twee nieuwe Stadsbussen met lage instap en ruimte voor hulpmiddelen;
• Betere herkenbaarheid van de Stadsbus Meppel;
• Verbeterde route waarbij 3 keer in het uur het treinstation wordt aangedaan;
• Rijtijden van de bus zijn aangepast op de vertrektijden van de trein naar Zwolle;
• Route naar de Koedijkslanden verloopt weer via de Schuttevaarstraat;
• Ook met OV-chipkaart kunt u nu rijden voor één euro.

Stadsbus Meppel is regulier stads- én doelgroepenvervoer
Sinds 14 december 2015 rijdt de Stadsbus door Meppel. Een samenwerkingsinitiatief van gemeente Meppel, Connexxion, Reestmond, Leer Werk Centrum en Welzijn Mensenwerk. De stadsbus biedt voordelig en gebruiksvriendelijk gecombineerd stadsvervoer voor iedereen, inclusief Wmo-pashouders en leerlingen. Het is een pilot voor twee jaar, met de bedoeling dat Wmo-pashouders hiervan zoveel mogelijk gebruik maken. Sinds 21 april rijden er nieuwe herkenbare Stadsbussen met lage instap en zijn diverse wijzigingen doorgevoerd om het vervoer nog aantrekkelijker te maken.

Meer informatie
Meer informatie zoals routekaart en dienstregeling van de Stadsbus Meppel is te vinden op stadsbusmeppel.nl of via (088) 3394780.


Reacties

Op donderdagavond 2 juni organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor vastgoedeigenaren in de aanloopstraten die naar het kernwinkelgebied van de stad leiden. Aanleiding van de bijeenkomst zijn de verwachte blijvende veranderingen in de detailhandel, mede als gevolg van de opkomst van het webwinkelen. Het fysiek winkelen concentreert zich steeds meer in het kernwinkelgebied en dit brengt structurele leegstand in de aanloopstraten met zich mee.

Wethouder Roelof Pieter Koning: “We brengen nu de situatie in de aanloopstraten in beeld. We zien verandering en verbetering als een gezamenlijke opgave van de vastgoedeigenaren en gemeente, samen met andere belanghebbenden zoals banken en makelaars. Alleen op deze wijze worden plannen breed gedragen en kunnen ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. In dit stadium inventariseren we de mogelijkheden en suggesties.”

Ruim zestig pandeigenaren en andere belanghebbenden bespraken de toekomst van de aanloopstraten. De vragen die centraal stonden waren: hoe krijgen we de panden weer vol bezet? Welke functies passen daarbij (wonen, werken enz.)? en wat moet er gebeuren om het gewenste perspectief te bereiken? Bewoners hebben hun mening gegeven bij de totstandkoming van het actieplan binnenstad, eind 2015. In dit stadium ligt de focus op vastgoedeigenaren van aanloopstraten conform de uitgangspunten van de RetailDeal.

De avond startte met enkele korte inleidingen door achtereenvolgens wethouder Roelof Pieter Koning, gedeputeerde Henk Brink, Erik Struijlaart (RetailDeals) en deskundigen van bureau Colliers, betrokken bij het opstellen van de actualisatie van het gemeentelijke detailhandelsbeleid. Vervolgens wisselden de aanwezigen van gedachten tijdens rondetafelgesprekken.

Gedeputeerde Henk Brink: “Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben dat we in winkelgebieden een probleem hebben, alhoewel Meppel het nog goed doet ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We gaan voor sterke steden in Drenthe. Wij willen weer steden met een hart, steden met een DNA. De ondernemer bepaalt, niet de politiek. De provincie Drenthe wil samen met de gemeente faciliteren bij oplossingen.“

Alle suggesties zijn door de gemeente verzameld en worden meegenomen in de Actualisatie van het Detailhandelsbeleid, die dit najaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Op veel fronten wordt samen gewerkt aan de binnenstad
De kracht van de Meppeler binnenstad ligt naast de historische panden, grachten en pleinen ook in de culturele en feestelijke evenementen en het winkel- en horeca aanbod. Toch staat ook in Meppel de binnenstad onder druk, vanwege de economie en door ontwikkelingen als webwinkelen. Het behouden en versterken van de aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnenstad met haar bijzondere kenmerken ziet de gemeente als een gezamenlijke opgave. Daarom wordt op veel fronten samen gewerkt aan de binnenstad. Onder andere het actieplan binnenstad, de RetailDeal, het detailhandelsbeleid, de kwartiermaker binnenstad en de centrummanager maken hier deel van uit.


Reacties

De gemeenteraad van Meppel heeft vanavond een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt de heer Richard Korteland (VVD) in september de nieuwe burgemeester van Meppel.

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad omschrijft de heer Korteland als een jonge tactvolle en strategische bestuurder. Daarnaast is hij toegankelijk, aanspreekbaar, heeft hij oog voor mensen en weet hij verbindingen te leggen. De heer Korteland wordt gezien als de energieke burgemeester, waar de gemeente Meppel naar op zoek was.

De gemeenteraad denkt dat met Richard Korteland een burgemeester wordt benoemd die een beeldbepalende rol kan spelen om de sterke positie van Meppel in de regio te continueren en uit te bouwen. Korteland heeft dat laten zien als bestuurder binnen de Drechtsteden regio. De raad ziet in hem een geschikte ambassadeur van Meppel en een netwerker die is gericht op wat het beste is voor de gemeente en haar omgeving.

De heer Korteland is 37 jaar en woont in Papendrecht. Hij begon zijn politieke loopbaan als raadslid voor de VVD in de gemeente Papendrecht. Sinds 2010 is hij in die gemeente wethouder en eerste locoburgemeester. Korteland woont samen en heeft een kind.

Achtergrondinformatie

De aanbeveling van de raad gaat nu, via de Commissaris van de Koning, naar de minister van Binnenlandse Zaken. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit. Verwacht wordt, dat dit voor de zomervakantie een feit is, zodat de nieuwe burgemeester in september 2016 in Meppel kan beginnen.

Reacties

Vele honderden inwoners van de gemeente Meppel hebben de online enquête Wie wordt onze nieuwe burgemeester? al ingevuld. Zij gaven hun mening via www.BurgemeesterMeppel.nl over het type persoon waarvoor de gemeenteraad donderdag 17 maart de profielschets zal vaststellen. Meedoen met de enquête kan nog tot en met zondag 13 maart. Invullen op papier kan ook nog.

De enquête staat deze week in De Nieuwe Meppeler. 

Vanzelfsprekend maken raadsleden en vele anderen stevig promotie voor de enquête, want de mening van zoveel mogelijk inwoners voor de profielschets van de nieuwe burgemeester is belangrijk voor de toekomst van de gemeente Meppel.

Profielschets openbaar

Maandag 14 maart zal de vertrouwenscommissie - in oprichting - van de gemeenteraad met al deze meningen een concept profielschets schrijven.

Dinsdag 15 maart om 17.00 uur wordt de conceptprofielschets door de vertrouwenscommissie - in oprichting - openbaar gemaakt.

Alle resultaten van de volksraadpleging worden bij de stukken voor de sollicitanten gevoegd, zodat kandidaat-burgemeesters helemaal op de hoogte zijn van wat er leeft in de gemeente Meppel.

Aanbieding aan Commissaris van de Koning

Donderdag 17 maart vanaf 19.30 uur stelt de gemeenteraad de profielschets vast.

Aan het eind van de vergadering wordt de profielschets aangeboden aan Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar.

In dezelfde vergadering benoemt de gemeenteraad de vertrouwenscommissie. Daarnaast stelt de gemeenteraad nog de verordening over het benoemingsproces vast.

De vertrouwenscommissie - in oprichting - heeft inmiddels al wel uit zijn midden een voorzitter aangewezen: Frank Perquin.

Sollicitatieprocedure

Na 17 maart wordt de vacature opengesteld voor sollicitanten. Voor de sollicitanten is er ook een uitgebreide beschrijving met actuele gegevens van de gemeente.

Naar verwachting kan de gemeenteraad 26 mei een kandidaat-burgemeester voordragen, waarna het Koninklijk Besluit volgt.

Informatie is te vinden op meppel.nl/burgemeester en rijksoverheid.nl

Reacties

Burgemeester Jan Westmaas stopt per 1 september 2016 als burgemeester van Meppel. Dat heeft hij donderdagavond de fractievoorzitters in de gemeenteraad meegedeeld: "Ik kies ervoor mijn ambt na de zomer neer te leggen om plaats te maken voor iemand anders. De komende maanden kan Meppel op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester die als het een beetje meezit in september aan kan treden."

Westmaas heeft zijn vertrek aangekondigd bij de gemeenteraad, het college, de ambtenaren en zijn collega's in Drenthe en de Regio Zwolle. Bij zijn vertrek heeft hij zijn ambt precies elf jaar uitgeoefend. Burgemeester Westmaas is 62 jaar. Na een aantal jaren als raadslid in Dronten werd hij daar benoemd tot wethouder, waarna in september 2005 het burgemeesterschap van Meppel volgde.

Jan Westmaas: "Ik vind het belangrijk om halverwege de raadsperiode 2014-2018 een keuze te maken. Belangrijk voor Meppel om de gemeenteraad de tijd te geven om met de Commissaris van de Koning het proces te doorlopen om te komen tot een nieuwe burgemeester. Zo krijgt mijn opvolger een start zonder tijdens de installatieperiode geconfronteerd te worden met campagnes, verkiezingen en coalitieonderhandelingen."

De andere reden dat Westmaas vertrekt, heeft een persoonlijk tintje: "De komende tijd wil ik gebruiken om me te oriënteren op nog één mooie uitdaging in mijn werkzame leven. Niet meer van hetzelfde maar wel iets met maatschappelijke relevantie. Tot de zomer ga ik nog steeds elke dag met veel inzet en plezier aan het werk in Meppel. De gemeente staat er prima voor, economisch als veel geroemde vestigingsplaats en als een warme samenleving met een rijk sociaal en cultureel leven."

Westmaas blikt terug op een mooie periode: "Dan stel je jezelf de vraag of het niet tijd wordt voor iets anders. Met voor Meppel iemand met nieuwe energie en met nieuwe inzichten. Daar kunnen gemeente en bestuur baat bij hebben. Maar natuurlijk ga ik niet over mijn opvolger. Dat is en blijft de keuze van Meppel!"

Reacties