Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

Drenthe kent ruim 40.000 ondernemingen. Ondernemingen in vele soorten en maten. Van ondernemingen met omzetten van vele tientallen miljoenen en honderden werknemers tot startende ondernemingen met zeer kleine winstmarges en met geen of slechts 1 of 2 personeelsleden. Allemaal of althans bijna allemaal worden ze geleid door hard werkende, enthousiaste, gedreven en bezielde ondernemers.

De Stichting "Drentse Onderneming van het Jaar" wil door het jaarlijks toekennen van deze titel haar bewondering en waardering tonen voor al die zeer uiteenlopende, Drentse ondernemingen.

 Het is haar bedoeling dat de prijs het belang onderstreept van goed ondernemerschap voor de economie en de werkgelegenheid in Drenthe.

Proces

Tot en met maandag 5 september is het mogelijk om bedrijven voor te dragen aan de jury. Een onderneming kan zich via een formulier op de website zelf aanmelden of door anderen voorgedragen worden. De jury staat onder leiding van erevoorzitter gedeputeerde Henk Brink.

Uit alle inzendingen worden begin september 10 ondernemingen gekozen en gepresenteerd als de genomineerden. Deze 10 ondernemingen nemen het tegen elkaar op tijdens de nominatiebijeenkomst in oktober. Mede op basis van pitchpresentaties die de genomineerden moeten verzorgen worden op dat moment 3 finalisten geselecteerd. De feestelijke finale vindt plaats op dinsdagavond 15 november in theater De Nieuwe Kolk in Assen.

Klik hier voor meer informatie.

Reacties

Van dinsdag 19 t/m donderdag 21 juli heeft een grote Vietnamese delegatie een bezoek gebracht aan Hoogeveen. De delegatie uit de Vietnamese provincie Binh Phuoc bestond uit overheidsvertegenwoordigers en ondernemers. De delegatie werd geleid door de heer Nguyen van Tram, secretaris van het Partij Comité en gouverneur van de provincie Binh Phuoc. Het bezoek vloeit voort uit de handelsreis die de gemeenten Hoogeveen en Emmen samen met een groep ondernemers in maart hebben ondernomen en is bedoeld om de relaties tussen onze regio en Vietnam en de provincie Binh Phuoc verder te versterken.

Bedrijfsbezoeken

Tijdens het verblijf zijn meerdere bedrijfsbezoeken afgelegd. Onder andere aan Ruma Rubber en Kraats Kaas in Hoogeveen, Manter in Emmen en de melkveehouderij van Arend en Ina Steenbergen in Pesse. De provincie Binh Phuoc is een overwegend agrarische provincie met veel rubber- en cashewnotenplantages en heeft behoefte aan kennis op het gebied van de maakindustrie, agriculture, zuivel en melkveehouderij. De provincie heeft voor eigen consumptie behoefte aan meer melk en de gouverneur deed daarom een oproep voor Nederlandse koeien en melkveehouders om zich in Vietnam te vestigen.

Ondertekening

In aanwezigheid van de Vietnamese ambassadeur, de heer Nguyen van Doan en de heer Bouke Arends, locoburgemeester van de gemeente Emmen, is op woensdagmiddag een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen de gemeente Hoogeveen en de provincie Binh Phuoc. Met dit document bevestigen beide regio’s hun onderlinge vriendschappelijke samenwerking om onderlinge handel en kennisuitwisseling te stimuleren.

Reacties

Altijd al een keer de VAM-berg in Wijster per fiets willen beklimmen? Doe dan mee aan de eerste editie van de Green Mountain Tour op zaterdag 20 augustus.

Vandaag heeft Eric van Oosterhout (voorzitter van Recreatieschap Drenthe) namens de provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en de gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe en Hoogeveen een cheque overhandigd aan Edward Doorten en Jacob Oost, organisatoren van de Green Mountain Tour. Het evenement is een initiatief van Green Planet Pesse en Toerclub de Peddelaars uit Hoogeveen.

Uniek gezinsprogramma

Op zaterdag 20 augustus wordt de eerste Green Mountain Tour verreden. Een toertocht over het Dwingelderveld en door het Vechtdal. Het hoogtepunt is de dubbele beklimming van de VAM-Berg. Tot nu toe stelde Attero alleen tijdens de Ronde van Drenthe de berg open voor wielerliefhebbers. Veel wielrenners en mountainbikers hebben het hoogste punt van Drenthe, met een stijgingspercentage van 23% op hun bucketlist staan. Hun diepste wens kan nu in vervulling gaan.

Wielrenners kunnen kiezen uit vier routes voor de racefiets en drie mountainbike routes, die allemaal over de hoogste berg van Drenthe leiden. De verzorging onderweg is uitstekend en op het finishplein is live muziek. Iedere deelnemer ontvangt gratis een (digitale) foto van de beklimming van de VAM-Berg. Kortom: een uniek gezinsprogramma, zodat er zoveel mogelijk bezoekers met het hele gezin naar het mooie Drenthe kunnenkomen.

Voor meer informatie en inschrijven zie greenmountaintour.nl.

Afzender: provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en de gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe en Hoogeveen.

Reacties

Afgelopen vrijdag bracht een Vietnamese delegatie een bezoek aan DGO Express in Hoogeveen. Het bezoek vloeit voort uit de handelsreis die de gemeenten Emmen en Hoogeveen samen met een groep ondernemers in maart hebben ondernomen.

De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de Hai Thinh Corporation die zich oriënteert op de vestiging van een groothandelsdistributiecentrum in Emmen. Ze hebben hun oog op onze regio laten vallen vanwege de gunstige ligging ten opzichte van Noord Europa. Het bedrijf heeft ook al vestigingen in Praag en Warschau.

In aanwezigheid van burgemeester Karel Loohuis en wethouder Anno Wietze Hiemstra hebben de heren R. Schaap van DGO Express en de heer M. Haitsma van SPH Verpakkingen de Vietnamese delegatie geïnformeerd over wat zij, ook samen met het bedrijf GWL in Emmen, kunnen bieden op het gebied van distributie, warehousing, verpakkingen en overslag.

Reacties

De oplettende automobilist die Hoogeveen bij afrit en/of afslag 26 binnenkomt of verlaat heeft ze vast al gezien: de opvallende waarschuwingsborden in de berm. De borden moeten zorgen voor minder zwerfafval in de berm.

Bewustwording

Studente Marloes Mijnders doet onderzoek naar het gedrag van automobilisten en het weggooien van afval vanuit hun auto. Samen met de gemeente en Rijkswaterstaat werden diverse opvallende borden ontworpen met aansprekende teksten die automobilisten oproepen hun afval niet langer in de berm te gooien. Deze borden zijn onlangs geplaatst. ‘We hopen dat automobilisten zich hierdoor meer bewust worden van hun acties. Zwerfafval in de berm staat niet alleen slordig, maar is ook nog eens onhygiënisch en slecht voor het milieu. Het afval breekt erg langzaam af’, vertelt Herman Bakker van de gemeente. 

Hoog op agenda

Tot het weghalen van de borden wordt er gemonitord of er minder afval in de berm ligt De borden zijn dus niet definitief. De gemeente heeft de aanpak van zwerfafval hoog op de agenda. Zo doet de gemeente mee aan het project Schoonste Winkelgebied, de pilot Schoon Belonen en worden bewonersgroepen door de wijkbeheerders gefaciliteerd om samen de woonomgeving (extra) schoon te houden.

Reacties

Maandagavond vond de eerste informatieavond plaats rondom glasvezel voor alle buitengebieden in de gemeente. In Het Anker in Hollandscheveld kwamen zo’n 25 mensen samen om meer te horen over de mogelijkheid van glasvezel voor iedereen binnen de gemeente; en dan vooral voor bewoners in de buitengebieden.

Bewonersinitiatief

Wethouder Jan Steenbergen opende de avond met een enthousiast verhaal en de uitgangspunten van de gemeente Hoogeveen. De gemeente wil graag bijdragen aan de mogelijkheid en waar mogelijk faciliteren. Herbert Beuling van ‘Zaanddorpen op Glasvezel’ gaf vervolgens een heldere presentatie over zijn project: Pesse, Stuifzand en Fluitenberg zijn al een aantal jaar hard aan het werk om glasvezel in hun gebied te realiseren. Daarom is een bewonersinitiatief opgericht en samenwerking gezocht met CIF, beter bekend als Glasvezel Buitenaf. 

Minimaal 50% aansluitingen

Glasvezel Buitenaf gaf tenslotte een presentatie over de plannen in het buitengebied van de Gemeente Hoogeveen. Lars Visscher van Glasvezel Buitenaf vertelt: ‘In september willen we starten met de vraagbundeling om in november minimaal 50% van de huishoudens overtuigd te hebben om een glasvezelabonnement te nemen. Hiervoor is de hulp van ambassadeurs en lokale gezichten (zoals plaatselijke belangengroepen) onmisbaar. Zij kennen de mensen in het gebied en hun situatie. Wij streven ernaar om lokaal aanwezig te zijn en hele korte lijnen te houden met alle ambassadeurs en lokale verkopers; samen naar de 50%!’.

Ambassadeurs

Lokale ambassadeurs moeten zorgen voor lokale betrokkenheid en bekendheid. Daarnaast zijn lokale verkopers zoals bruin- en witgoedzaken, elektronicazaken, en andere ICT dienstverleners erg belangrijk voor de juiste informatie over de mogelijkheden, providers en pakketten. Visscher hoopt dat de plaatselijke belangengroepen willen helpen om het verhaal te verspreiden, in hun achterban op zoek te gaan naar enthousiaste voorstanders van glasvezel of natuurlijk door zelf ambassadeur te zijn.

Informatieavonden

Direct na de zomervakantie wordt een ambassadeursavond georganiseerd om vervolgstappen te bespreken en de definitieve planning te delen. Begin september worden vervolgens diverse informatieavonden organiseren voor alle bewoners in het aansluitgebied.

Reacties

De Vierkant voor Werk regio en het ministerie van Economische Zaken gaan langdurig samenwerken om de economische structuur van deze regio te versterken. Daarvoor hebben minister Kamp en de bestuurders van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook geven deze partijen een eerste gezamenlijke financiële impuls door twaalf miljoen euro beschikbaar te stellen voor een stimuleringsbudget voor bedrijfsontwikkeling. Het zijn de eerste twee acties, die voortkomen uit de aanbevelingen van de commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein. De commissie overhandigde vandaag in Den Haag haar rapportage aan de opdrachtgevers: minister Henk Kamp van Economische Zaken en locoburgemeester Bouke Arends van Emmen, namens de Vierkant voor Werk regio.

Bevindingen commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein

De commissie constateert dat de regio van oudsher sterk is in (maak)industrie en dat hier volop kansen liggen om de economische structuur te versterken en meer banen te creëren. Om een succesvolle industrieregio in Noord- en Oost-Nederland te zijn , is het volgens de commissie noodzakelijk om hier de komende jaren extra inzet op te plegen.

De commissie doet een twintigtal aanbevelingen, die zich vooral richten op het versterken van het innovatievermogen, waarbij samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers een voorwaarde is. Daarnaast adviseert de commissie de overheid bedrijven beter te ondersteunen.

De commissie becijfert dat het programma een extra investering vraagt van zeventig miljoen euro voor de komende vijf jaar. Een eerste bijdrage van twaalf miljoen euro is inmiddels door de partners toegezegd. Het ministerie van EZ, de provincie Drenthe en de Vierkant voor Werk regio stellen ieder vier miljoen euro beschikbaar om te starten met een stimuleringsbudget voor bedrijfsontwikkeling. Dit is een instrument om vooral werkgelegenheid en innovatie te stimuleren en nieuwe bedrijven aan te trekken. Bij een positieve evaluatie, spannen de partijen zich in om in 2018 nog eens drie miljoen euro beschikbaar te stellen.

“Groei en innovatie”

Minister Kamp: “De commissie Vollebregt en Alberda Van Ekenstein constateert in haar rapport dat het industrieel fundament in de regio Drenthe voldoende stevig is om op door te bouwen en het MKB onderscheidend genoeg is en voldoende groei- en innovatiepotentie heeft. De regio heeft het de afgelopen jaren economisch moeilijk gehad en heeft 7.000 arbeidsplaatsen verloren zien gaan sinds 2011. Dat tij kan echter keren. Het is dan ook goed dat er nu een programma voor versterking van de regio ligt. Rijk, provincie en gemeenten dragen elk € 4 miljoen euro bij aan dit programma voor ondersteuning van vestiging, groei en innovatie. Zo werken we samen aan ons gezamenlijk doel om de regionale economie te versterken en de werkloosheid terug te dringen.”

“Volop kansen”

Locoburgemeester Bouke Arends laat namens de Vierkant voor Werk regio weten zeer content te zijn met het werk van de commissie: “Wij zijn grote dank verschuldigd aan de heren Vollebregt en Alberda van Ekenstein. Hun bevindingen maken heel helder dat hier volop kansen liggen, die we kunnen benutten door meer samen te werken en gerichter te investeren. Nietsdoen is geen optie, we gaan samen met EZ een succes maken van het industriële hart van Noord-Nederland”.

Vierkant voor Werk

In juni 2014 is het economisch actieplan Vierkant voor Werk door de burgemeesters van Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg aangeboden aan het kabinet. Doelstelling is het versterken van de economische structuur van de regio en de werkloosheid terug te brengen.

Het gezamenlijk optrekken van de vier gemeenten én hun gedeelde problematiek heeft ertoe geleid dat de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, mede-opdrachtgever is van de commissie en dat EZ nu met de gemeenten en provincie een meerjarig partnerschap aangaat om de economie van de regio te laten groeien.

Economisch programma 2017-2021 Vierkant voor werk.

Reacties

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de motor van de Drentse economie. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven is MKB. Een zo MKB vriendelijk mogelijke provincie. Dat is waar de Drentse gemeenten samen voor willen gaan.

Om de dienstverlening aan ondernemers te kunnen verbeteren, is het belangrijk om te weten hoe ondernemers de huidige dienstverlening ervaren. Daarom is een provincie brede ondernemerspeiling gehouden. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen zijn alle 36000 ondernemers uit Drenthe aangeschreven. In totaal hebben 3.064 ondernemers aan het onderzoek deelgenomen, een respons van 8,5%.

Ondernemersklimaat in Drenthe

Drentse ondernemers geven het ondernemersklimaat in de provincie een 6,3. Dit cijfer bestaat uit verschillende deelaspecten. De waardering voor het ondernemersklimaat blijkt het meest beïnvloed te worden door de directe relatie tussen gemeente en ondernemers. Korte lijnen geven de ondernemer een goed gevoel. Gemeenten zouden volgens ondernemers met name regels en procedures moeten versoepelen. Ook de manier waarop de dienstverlening is georganiseerd is van invloed op de waardering. Het gaat hier onder andere om de mogelijkheden om digitaal dingen te regelen en de manier waarop een vergunning wordt afgehandeld.

Aanknopingspunten

Op basis van de uitkomsten van de ondernemerspeiling zijn tien aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en het stimuleren van de regionale economie. De twaalf Drentse gemeente gaan samen met de diverse ondernemersplatforms in de gemeente aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek. Later volgt een vervolgonderzoek om te kijken wat het effect is geweest van de acties.

Ondernemerspeiling Drenthe 2016.

Reacties