Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

Ondernemers uit Borger, medewerkers van Huneborg-Promenscare,  Project Werktraining en gemeente Borger-Odoorn geven Borger centrum maandag 11 juli een gezamenlijke schoonmaakbeurt.

Maandag 11 juli gaan genoemde partijen gezamenlijk aan de slag met een schoonmaak- en onderhoudsactie in Borger centrum. De actie omvat klein onderhouds- en schoonmaakwerk en diverse kleine groenwerkzaamheden.  In het kader van arbeidsactivering of dagbesteding stellen Huneborg-Promenscare en Project Werktraining medewerkers beschikbaar. Daarnaast levert de buitendienstafdeling BORG van de gemeente het benodigde schoonmaakmateriaal en een ploeg medewerkers.

Burgemeester Jan Seton opent de actie maandagmorgen om 8.00 uur bij de rieten overkapping op het plein naast de dorpskerk: “Met vijf ploegen gaan de mensen maandag aan de slag om het centrum van Borger spic en span te maken voor het nieuwe zomerseizoen. Een mooi initiatief en een prachtige samenwerking om de verbinding te leggen tussen ondernemers, gemeente en lokale maatschappelijke partijen.”

Ook wethouder Freek Buijtelaar is blij met de schoonmaakactie: “Borger staat de laatste tijd positief in de belangstelling door de centrumvernieuwing en de kunstprojecten die het centrum een heel nieuwe aanblik geven. Met deze opfrisactie zetten we de puntjes op de ‘i’. Borger is het waard!”


Reacties

Sinds begin dit jaar zet de gemeente  Borger-Odoorn steviger in op duurzaamheid. Op donderdag 7 juli leggen burgemeester en wethouders  hun duurzaamheidsagenda voor de komende  jaren voor aan de gemeenteraad. Duurzaam wonen, duurzaam energie opwekken en de fysieke leefomgeving staan daarin centraal. Het college wil samen met de raad een aantal concrete prioriteiten  kiezen.

De duurzaamheidsagenda geeft een overzicht van zowel lopende initiatieven als kansen voor de toekomst. Het college wil bijvoorbeeld  met structureel geld voor natuur- en milieueducatie de jeugd meer met duurzaamheid in aanraking brengen. Zo kunnen scholen meedoen aan zogenaamde Energy Challenges. Een ander doel is om samen met inwoners het aandeel restafval nog verder terug te brengen.

Goede voorbeeld
Een van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid  is dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Wethouder Freek Buijtelaar: “We willen onze CO2-uitstoot omlaag brengen door energiebesparing en productie van groene energie bij eigen gebouwen. Daarnaast gaan we ons eigen wagenpark vergroenen en fietsgebruik aanmoedigen.”

Populaire leningen
Ook het voorlichten over en faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen  krijgen sinds dit jaar meer aandacht. Zo is Borger-Odoorn in de eerste helft van 2016 gestart met het aanbieden van twee leningen voor woningeigenaren, in samenwerking met de provincie Drenthe. Een zonnelening voor de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler, en een duurzaamheidslening voor onder meer woningisolatie. De volledige bedragen voor zowel de zonnelening (€ 469.161,39) als de duurzaamheidslening (€ 156.387,13) zijn inmiddels besteed. Nieuwe aanvragen kunnen dus niet meer worden gehonoreerd. De gemeente bekijkt de mogelijkheid om in 2017 opnieuw leningen te verstrekken om duurzaam wonen te stimuleren.


Reacties

Van 1 juli tot 1 september is in mfa Noorderbreedte in Nieuw-Buinen een speciale collectie uit de veenkoloniale glasindustrie te bezichtigen. Burgemeester Jan Seton opent de tentoonstelling tijdens de aftrap op 1 juli, van 15.00 tot 17.00 uur.

In 1967 is de laatste glasfabriek in Nieuw-Buinen gesloten. Daarmee kwam een einde aan een rijke historie van glasblazen. Door de inzet van verzamelaars zijn nog veel materialen bewaard gebleven. Zoals de bekende en uitgebreide collectie van de heer Van Olst, die ook veel laat zien van hoe de glasfabrieken werkten.

De collectie is tot stand gekomen met inzet van de Historische vereniging Nieuw- Buinen/Buinerveen en een financiële bijdrage van onder meer de gemeente Borger-Odoorn. Meer informatie is te vinden op histver-nbb.nl.

Reacties

Wethouder Freek Buijtelaar en Bjorn van der Veen van Stichting Boerenrock tijdens de onthulling.

Drouwenermond krijgt tijdens de tiende editie van het Boerenrock-festival haar eigen Kalverstraat. Festivalbezoekers krijgen de kans om te overnachten in zogenaamde kalverhutten van agrarisch leverancier MS Schippers. De kampeerstraat met 151 hutten wordt met 750 meter net wat langer dan de echte Kalverstraat in Amsterdam.

Wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn onthulde de jubileumplannen van Boerenrock op 22 juni. Hij deed dit samen met de festivalorganisatie en MS Schippers, die samen met het initiatief kwamen. De hutten dienen normaal gesproken als onderkomen voor kalfjes, maar doen tijdens Boerenrock eenmalig dienst als onderdeel van de camping.

Aantrekkingskracht
Organisatie, gemeente, sponsoren en samenwerkingspartners zetten alles op alles voor een gedenkwaardig jubileum. Wethouder Buijtelaar is trots: “Boerenrock trekt bezoekers van ver buiten de regio en verloopt over het algemeen ook nog eens zonder noemenswaardige incidenten. Bovendien zit er nog altijd groei in, en daar gaat de organisatie op een heel goede manier mee om”.

Festival
Het Boerenrock-festival is in 10 jaar tijd gegroeid van 1.000 naar 22.000 bezoekers. Voor de jubileumeditie van 18 tot en met 21 augustus zijn 20 bands geboekt. Daarnaast beschikt het festival over een kermis en hebben zich al 350 motorcrossers aangemeld voor de verschillende raceklassen. De kaartverkoop is inmiddels gestart, meer informatie is te vinden op boerenrockfestival.nl.
Reacties

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld zijn gestart met de aanbesteding van de jeugdhulp voor 2017. De gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet de opdracht om ervoor te zorgen dat een jeugdige kan meedoen in de maatschappij, zelfredzaam is en gezond en veilig opgroeit.

Sturen op resultaten
De gemeenten vormen samen de Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe en hebben een resultaatgericht inkoopmodel gemaakt. Het resultaatgerichte inkoopmodel betekent dat aanbieders binnen hun opdracht veel vrijheid hebben om de ondersteuning aan de jeugdige vorm te geven, mits ze aan kunnen tonen dat ze daarmee het gewenste resultaat behalen. Het gekozen inkoopmodel geeft de gemeenten ruimte om jeugdhulp te koppelen aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Participatiewet. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om jeugdhulp te blijven bieden op het moment dat een jeugdige achttien jaar wordt. Een combinatie van de ondersteuning uit deze wetten is ook mogelijk bij gezinnen die ondersteuning nodig hebben; zij kunnen dan een gezinsindicatie krijgen.

Regionale afspraken
De aanbestedingsafspraken zijn gebaseerd op de afspraken die door alle Drentse gemeenten zijn gemaakt in het Regionaal transitie Arrangement. Deze afspraken zijn voor 2015 en 2016 gemaakt, bij de overgang van de jeugdhulp naar de gemeente, om te zorgen voor continuïteit en het behoud van de kwaliteit van de zorg. Voor 2017 en daarna hebben de Drentse gemeenten besloten om in twee regio’s verder te gaan. De aanbesteding in de regio Zuid-Drenthe start met twee vragenrondes. In september is de inschrijving en later volgt de contractering. Partijen die willen deelnemen aan de aanbesteding kunnen deze vinden op de aanbestedingskalender, meer informatie over de jeugdhulpregio is te vinden op jeugdhulpregiodrenthe.nl.

De aanbesteding is gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl.

Reacties

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juni is zwembad De Buiner Streng in Nieuw- Buinen het decor van de jaarlijkse zwemvierdaagse. Op maandagavond verricht wethouders Frits Alberts van de gemeente Borger-Odoorn de opening, waarna deelnemers elke ochtend en avond hun baantjes kunnen trekken. Het zwembad, dat de organisatie na 41 keer overneemt van zwemclub de Baddespringers, heeft een feestelijk programma samengesteld met verloting van aantrekkelijke prijzen.

Deelnemers kunnen tijdens de vierdaagse van 7.00 tot 8.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur terecht in het zwembad. In overleg is zwemmen buiten deze tijden eventueel ook mogelijk. Uitdaging voor kinderen tot 12 jaar is om dagelijks 10 baantjes te trekken. Voor volwassenen is dat 20 baantjes. Elke avond zijn er muziek van DJ Siebrand, hamburgerverkoop en diverse activiteiten. De kosten bedragen 6 euro per persoon. Opgeven kan bij de kassa van De Buiner Streng, tot en met de dinsdagavond. Voor wie minimaal 4 van de 5 dagen meedoet, ligt na afloop een medaille klaar.

Avondprogramma
Op maandagavond om 18.00 uur verricht wethouder Frits Alberts de opening. Dinsdag is de brandweer te gast, woensdag is er stuiver duiken en op donderdag geeft gymnastiekvereniging OKK een demonstratie. De feestelijke afsluiting is op vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur, met livemuziek van Dubbel-Fris. Bezoekers kunnen de hele week meedoen aan een verloting. Hierbij zijn vrijkaarten voor Wildlands Adventure Zoo in Emmen te winnen, maar ook een vlucht boven de omgeving Nieuw-Buinen in een ultra light-vliegtuigje.

Organisatie
De organisatie nodigt iedereen uit om mee te doen. "Naast kinderen zijn ook hun ouders en andere volwassenen van harte welkom. In de zomermaanden kun je hier ’s ochtends al heerlijk zwemmen, en de zwemvierdaagse is een mooi moment om dat eens uit te proberen”, aldus badmeester Foppe Punter.


Reacties

Gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn onderschrijven uitkomst onafhankelijke commissie

Gieten/Exloo – Minister Kamp wordt door de Commissie m.e.r. geadviseerd te onderzoeken of er minder windturbines in de windparken De Drentse Monden en Oostermoer moeten komen. Volgens het advies van de Commissie m.e.r. over het rijksinpassingsplan, dat zij vandaag bekend heeft gemaakt, kan dit door te kiezen voor turbines met een groter vermogen. De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn onderschrijven deze uitkomst en gaan er vanuit dat minister Kamp dit advies opvolgt.

Gemeenten staan achter uitkomst
De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn proberen minister Kamp al enige jaren ervan te overtuigen dat een park van 150 MW te groot is, omdat dit leidt tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat. Zij gaan er vanuit dat minister Kamp en de initiatiefnemers, mede vanuit het belang van de inwoners van het gebied,  gevolg geven aan het advies van de Commissie m.e.r.. Daarmee kunnen volgens de gemeenten de problemen rondom LOFAR en het insluiten van woningen door windturbines aan de voor- en achterzijde grotendeels worden voorkomen.

Plan gaat niet uit van optimaal milieueffect
Voor het advies is ook gekeken naar de vele zienswijzen van inwoners die tegen het plan zijn ingediend. Naar het oordeel van de commissie levert het planMER voldoende informatie voor de onderbouwing van de locatiekeuze. Zij  stelt ook vast dat er voor de inrichting van de windparken geen sprake is van een optimaal milieueffect. De commissie wijst erop dat er binnen de doelstelling van 150 MW nog ruimte is om de windparken met minder milieubelasting te realiseren. En adviseert om nader onderzoek te doen naar de toepasbaarheid van windturbines met een groter vermogen, tussen 3MW en 4,2MW.

Verplichte toetsing planMER windparken
Het ministerie van Economische Zaken stelt een rijksinpassingsplan op voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Voor de onderbouwing van dit plan moet een planMER worden opgesteld waarin de milieueffecten worden onderzocht. Het planMER moet op inhoud en kwaliteit worden getoetst door  de onafhankelijke Commissie m.e.r. die daarop advies uitbrengt. De commissie beperkt zich bij haar advisering tot het beoordelen van de juistheid en volledigheid van de milieu-informatie over het plan.
Reacties

Het centrum van Borger staat op vrijdagmiddag 27 mei in het teken van de boon. Vanaf 13.30 uur gaat de Boonplantdag van start. Het is de feestelijke opening van het kunstproject van Merijn Vrij.

Een 160-meter lange sliert van bonenstaken vormt de basis van het kunstproject. Merijn Vrij werkt met een aantal verschillende organisaties en vrijwilligers samen om van deze bonenstaken een bijzonder geheel te maken. Tijdens de Boonplantdag wordt het kunstwerk officieel geopend. Inwoners van Borger en andere belangstellenden zijn welkom om die middag mee te helpen met het planten van de bonen. Het evenement, met live muziek en een markt met zelfgekweekte planten, is gratis toegankelijk.

Groeikunstwerk
Het bonenproject is een groeikunstwerk dat is verdeeld in vier segmenten van (de nieuwe) rotonde tot rotonde, en suggereert één lange doorgaande lijn. De basis wordt gevormd door takken, in de vorm van opschot uit de bossen van Staatsbosbeheer. Hieraan groeien straks pronkers omhoog, zogenaamde stokbonen. Het natuurlijk kunstwerk verwijst naar de ‘Landjes’ uit midden vorige eeuw: de volkstuinen op de es van Borger. Het groenproject sluit nadrukkelijk aan op het Cittaslow-keurmerk van Borger-Odoorn, gezond leven en Het Jaar van de Boon 2016 (uitgeroepen door de VN). Het project wordt afgesloten met een oogstfeest tijdens het Preuvenement en de Jaarmarkt op 17 september.

Over Merijn Vrij
Kunstenaar Merijn Vrij (1971) houdt zich bezig met kunst en vormgeving in de openbare ruimte. Hij gebruikt daarbij de natuur als inspiratiebron en als materiaal, vaak met de toevoeging van groei. Ook de locatie zelf maakt onderdeel uit van zijn ontwerpen: “De plek, natuurlijke materialen en groei vormen samen mijn palet. Hoe een plek eruitziet en gebruikt wordt neem ik mee in mijn ontwerp, net als haar geschiedenis. Naast de locatie is ook het publiek belangrijk, in dit geval de inwoners en bezoekers van Borger. Het project moet gemeenschapszin en samenwerking brengen, door het helpen bij het maken, onderhouden en oogsten. Ik ben in mijn werk op zoek naar een toevoeging aan een locatie die kan verwonderen, plezier brengt en de bezoeker de locatie opnieuw doet beleven. In Borger lijkt dat prachtig te gaan lukken.”

Aan dit project werken mee
Promens Care/Huneborg, Tangenborgh Thuiszorg, Prachtigborger.nl, Hunebedcentrum, Training Werkprojecten gemeente Borger-Odoorn, Esdal College, CBS De Borgh, Villa Van Streek, Cultuurpodium VanSlag, Staatsbosbeheer, Sociale teams Borger-Odoorn, Welzijngroep Andes en de Voedselbank.


Reacties

Op dinsdag 31 mei vindt in het gemeentehuis in Exloo een informatieavond plaats in het kader van de campagne ‘Zon zoekt Drent’ 2016. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Met de campagne wil de gemeente Borger-Odoorn, als partner in het Drents Energieloket, de opwekking van zonne-energie door woningeigenaren stimuleren. Bezoekers kunnen onder meer een presentatie bijwonen, een bedrijvenmarkt bezoeken en zich laten informeren over de zonnelening van gemeente en provincie.

Tijdens de avond is er ook aandacht voor de zonnekaart, waarop woningeigenaren kunnen zien hoe geschikt hun dak is voor zonnepanelen. Bovendien vertellen ervaringsdeskundigen over hoe zij zonne-energie opwekken. Meer informatie over de campagne Zon zoekt Drent is te vinden op zonzoektdrent.nl.

Zonnelening
Samen met de provincie Drenthe biedt de gemeente Borger-Odoorn sinds 1 april een speciale zonnelening aan. Hiermee kunnen inwoners van Borger-Odoorn die niet direct het benodigde budget paraat hebben, toch zonnepanelen of een zonneboiler financieren. Begin februari startte de gemeente al met een duurzaamheidslening, bedoeld voor onder meer isolatiemaatregelen. Die bleek dusdanig populair dat het budget daarvoor inmiddels op is, en aanvragers op een wachtlijst worden geplaatst.

Drents Energieloket
Het Drents Energieloket is een samenwerkingsverband van 17 partners waaronder alle Drentse gemeenten. Op drentsenergieloket.nl kunnen inwoners terecht met vragen over het energiezuiniger maken van uw woning.

Reacties

Borger-Odoorn start 23 mei als eerste Drentse gemeente met het gebruik van opstapplaatsen voor leerlingenvervoer.

Maandagmorgen 23 mei is in Borger-Odoorn de aftrap voor de pilot opstapplaatsen leerlingenvervoer. De leerlingen die een school voor speciaal onderwijs bezoeken buiten Borger-Odoorn, worden dan niet meer van huis opgehaald maar opgepikt bij een van de drie opstapplaatsen in de gemeente.

De drie opstapplaatsen zijn de Hunsowhal in 2e Exloërmond, garage Albers in Valthermond en het Stationsplein in Valthe. De kinderen stappen hier ’s ochtends op en stappen ’s middags op dezelfde plaats weer uit.  Wethouder Trip: “In Borger-Odoorn gaan acht kinderen de komende proefperiode van zes weken kennismaken met de opstapplaatsen. Wij verwachten dat hiermee de zelfredzaamheid van de kinderen verbetert en hun reistijd korter wordt. Voor de gemeente betekent dit een efficiëntere werkwijze en een besparing op de kosten van het vervoer.”

Als eerste Drentse gemeente volgt Borger-Odoorn de geslaagde proef van de Groningse gemeente Ten Boer, die hiermee al eerder goede ervaringen opdeed. Na afsluiting van het proefproject van zes weken volgt er een evaluatie met de kinderen en hun ouders. Op basis daarvan bepaalt de gemeente of de opstapplaatsen definitief worden ingevoerd.

Reacties