Het team van Cuzzo.nl wenst alle bezoekers een fijne kerst.

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Nieuwste artikelen
Tips

Hebt u een tip?

Bel dan met de tiplijn.

06-38 45 47 40


Foto's insturen

Heeft u foto's gemaakt van een incident, of anders iets leuks en wilt u deze met ons delen?

Stuur dan uw foto's met een korte maar duidelijke omschrijving naar foto@cuzzo.nl en wij zetten uw foto op de site.

Vermeld ook even of u wel of geen naamsvermelding wilt.

Alvast hartelijk dank voor uw inzending.

Zie ook

 

Op maandag 26 september wordt in café Hofsteenge in Grolloo een muzikale ode gebracht aan Harry ‘Cuby’ Muskee. Op die dag is het precies 5 jaar geleden dat de blueszanger overleed.
K&C en The Bake Shop zijn op zoek naar creatieve muzikanten en singer-songwriters die een bestaande song van Cuby and the Blizzards willen bewerken of een eigentijds nummer willen maken geïnspireerd op het werk van Harry Muskee. Aanmelden kan via de website kcdr.nl.

Het jaar 2016 is door de provincie Drenthe uitgeroepen tot Bluesjaar. In het Drents Museum vindt een overzichtstentoonstelling plaats over het leven en het werk van Harry Muskee en Grolloo is 3 en 4 juni het decor van het eerste Internationale Bluesfestival van Nederland. Onder het motto “De oude meester is niet meer, lang leve zijn muziek” wordtmet Ode aan Muskee een eerbetoon gebracht aan één van de grootste muzikanten van Drenthe.

In juni wordt voor de deelnemers aan Ode aan Muskee een inspiratiemiddag georganiseerd in het C+B Museum in Grolloo. Daarna worden alle ideeën en songs verzameld en beoordeeld door een selectiecommissie. De meest interessante bewerkingen en songs worden op maandagavond 26 september in Café Grolloo gepresenteerd. De live-presentaties worden vastgelegd op video en dit najaar op You Tube geplaatst.Reacties

Politieagenten, onderwijzers, militairen, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren krijgen over 2015 en 2016 een loonstijging van 5,05%. Dit zijn de overheidswerkgevers en drie vakcentrales vandaag overeengekomen. De overeenkomst biedt in de diverse overheidssectoren de mogelijkheid om op korte termijn de gemaakte afspraken vast te leggen in nieuwe cao's.

De afgelopen weken hebben overheidswerkgevers en vakcentrales met elkaar om tafel gezeten om de vastgelopen cao-onderhandelingen los te trekken. Dat heeft vandaag geleid tot een overeenkomst tussen de overheidswerkgevers en de vakcentrales CNV, CMHF, en het Ambtenarencentrum. Hierdoor kan in totaal een loonstijging van 5,05% plaatsvinden over 2015 en 2016 ten opzichte van de salarisschalen 2014. Per januari 2015 heeft een aantal sectoren, waaronder politie en de rijksambtenaren, al een loonstijging gekregen van 0,8%, die anderen later dit jaar zullen ontvangen. In september van dit jaar ontvangen zij daarbovenop een loonstijging van 1,25% en een eenmalige uitkering van 500 euro; per 1 januari 2016 stijgt hun loon nogmaals met 3%.

Onderdeel van de overeenkomst is verder dat de indexeringssystematiek van pensioenen wordt aangepast. Werd de pensioenbijdrage de afgelopen jaren gebaseerd op de loonontwikkeling, vanaf 2016 zullen de pensioenen stijgen op basis van de prijsstijgingen en gaat het systeem dus van een loonindexatie naar een prijsindexatie. Overigens is überhaupt pas sprake van een indexatie van de pensioenen als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. De overstap naar prijsindexatie betekent ook dat ambtenaren en onderwijzers zelf minder pensioenpremie gaan afdragen, hierdoor stijgt hun nettoloon gemiddeld met 0,5%.

Reacties